ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG, X QUANG CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG, X QUANG CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Lê Nguyên Lâm1,, Hồng Minh Đăng1
Đặt vấn đề: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tỷ lệ thành công của phương pháp điều trị nội nha thực hiện bởi sinh viên đại học. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thực hiện trám bít ống tủy ở 48 bệnh nhân với 52 răng. Tại các lần tái khám, các bảng câu hỏi về bệnh sử và bệnh sử nha khoa được áp dụng cùng với khám lâm sàng và chụp X quang. Dữ liệu được thu thập trong lâm sàng gồm: đau, sưng, dò, lung lay, đau khi sờvà bộ đồ khám, cây đo túi nha chu, chụp X- quang sau bít tủy và theo dõi đã được số hóa và phân tích ệu chuẩn để đánh giá sự lành thương. Kết quả điều trị dựa trên tiêu chí lâm sàng và chụp X quang, tiêu chí phân loại thành công. Kết quả: Kết quả trám bít đúng chiều dài làm việc là 69.2%, thiếu chiều dài làm việc là 15.4% và quá  chiều dài làm việc là 15.4%. Sau 1 tuần trám bít, có 2 răng có triệu chứng đau tự phát hay sờ gõ, chiếm tỷ lệ 3.85%, có triệu chứng khác không xuất hiện. Sau 1 tháng trám bít, có 1 răng có triệu chứng đau tự phát hay sờ gõ, chiếm tỷ lệ 1.92%, có triệu chứng khác không xuất hiện. Kết luận: Sau 1 tuần trám bít có 2 răng xuất hiện triệu chứng đau sau 1 tháng trám bít có 1 răng có triệu chứng đau, các triệu chứng khác không ghi nhận được. Kết quả trám bít trên phim x quang: tỷ lệ răng trám bít đúng  chiều dài làm việc và khít sát tốt là 61.54%, tỷ lệ răng trám bít đúng  chiều dài làm việc nhưng không khít sát tốt là 7.69%, tỷ lệ răng trám bít sai  chiều dài làm việc nhưng khít sát tốt là 25%, tỷ lệ răng trám bít sai  chiều dài làm việc và không khít sát tốt là 77%.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02729

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Nội nha là một điều trị quan trọng mà bất cứ bác sĩ Răng Hàm Mặt nào cũng phải nắm rõ và thực hiện thuần thục. Để điều trị nội nha thành công  cũng  không  phải  dễ,  đòi  hỏi  bác  sĩ  phải được đào tạo bài bản và biết vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được học vào việc điều trị. Tại khu điều trị khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Dược Cần Thơ, mỗi năm có hàng trăm bệnh nhân được điều trị nội nha do các sinh viên Răng Hàm Mặt thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Với mong muốn đánh giá chất lượng điều trị nội nha của các bạn sinh viên tại trường đại học Y Dược Cần Thơ chúng tôi thực hiện đề tài đánh  giá  chất  lượng  điều  trị  nội  nha  của  sinh viên Răng Hàm Mặt thuộc khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 với các mục tiêu sau:1.Đánh giá trên phim X quang chất lượng điều trị nội nha được thực hiện bởi sinh viên RHM.2.Đánh giá lâm sàng chất lượng điều trị nội nha được thực hiện bởi sinh viên RHM

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/