NGHIÊN CỨU THANG ĐIỂM AIM65 TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ XUẤT HUYẾT DO GIÃN VỠ TĨNH MẠCH DẠ DÀY

NGHIÊN CỨU THANG ĐIỂM AIM65 TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ XUẤT HUYẾT DO GIÃN VỠ TĨNH MẠCH DẠ DÀY
Nguyễn Anh Tuấn1,2,, Vũ Tưởng Lân1,
Mục tiêu: Nghiên cứu thang điểm AIM65 trong tiên lượng tái xuất huyết sớm và tử vong trong 30 ngày ở BN xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch dạ dày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 101 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch dạ dày nhập viện điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, đánh giá AIM65 trong 24 giờ đầu và theo dõi tái chảy máu trong 5 ngày đầu và tỉ lệ tử vong trong 30 ngày đầu nhập viện. Kết quả: Trong 101 bệnh nhân nhập viện điều trị, có 17 bệnh nhân tử vong chiếm 16,8%. Tỉ lệ chảy máu tái phát chiếm 21,8%,  thang điểm AIM65 trung bình là 1,81 ±1,02.Thang điểm AMI65 có giá trị tiên lượng tái chảy máu trong 5 ngày đầu nhập viện và tử vong với diện tích dưới đường cong lần lượt là 0,706 và 0,915. Kết luận: Thang điểm AIM65 có giá trị trong việc tiên lượng tái xuất huyết sớm trong 5 ngày và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân xơ gan có biến chứng xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch dạ dày.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02728

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch dạ dày là một biến chứng nặng nề của hội chứng tăng  áp  lực  tĩnh  mạch  cửa  (TALTMC),  do  rất nhiều  nguyên  nhân  khác  nhau  nhưng  thường gặp nhất là do xơ gan. Xuất huyết do TALTMC chiếm  khoảng  30%  xuất  huyết  tiêu  hóa  nói chung, thường gặp do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản (TMTQ) và tĩnh mạch dạ dày (TMDD)1.Vỡ giãn tĩnh mạch dạ dày mặc dù có tỷ lệ mắc và tỷ lệ búi giãn thấp hơn giãn tĩnh mạch thực quản, nhưng có tỷ lệ tử vong cao hơn, có thể hơn 14-45%. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong việc  chẩn  đoán  và  điều  trị,  tuy  nhiên  tỷ  lệ  tử vong vẫn ở mức cao. Giãn tĩnh mạch dạ dày ít liên quan trực tiếp tới sức mức độ chênh áp lực tĩnh mạch gan, mà liên quan nhiều tới kích thước của tĩnh mạch và sức căng của thành mạch2.Vì  thế việc xây dựng một công cụ đơn giản, khách quan, dễ áp dụng nhằm đánh giá, phân  tầng sớm bệnh nhân xơ gan xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch dạ dàycó nguy cơ tử vong và tái xuất huyết là rất cần thiết. Nhiều nghiên cứu cho thấy thang điểm AIM65 có giá trị trong tiên lượng tái xuất huyết và tử vong ở BN XHTH do  giãn  tĩnh  mạch  thực  quản  nhưng  chưa  có nhiều nghiên cứu trên nhóm BN XHTH do giãn vỡ tĩnh mạch dạ dày. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên  cứu  này  nhằm: Đánh  giá  thang  điểm AIM65 trong tiên lượng tái xuất huyết trong 5 ngày và tử vong ở các BN XHTH do giãn vỡ tĩnh mạch dạ dày.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/