Điều trị tăng huyết áp-đái tháo đường II 2018? vai trò chẹn thụ thể AGII

Điều trị tăng huyết áp-đái tháo đường II 2018? vai trò chẹn thụ thể AGII

GS.TS. HUỲNH VĂN MINH, FACC, FAsCC
P. Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam
Chủ tịch Hội Tăng Huyết áp Việt nam

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY https://goo.gl/takX7c

 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/