Dự báo nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 theo thang điểm Findrisc ở người dân tại thành phố Đà Nẵng

Dự báo nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 theo thang điểm Findrisc ở người dân tại thành phố Đà Nẵng
Risk prediction model for type 2 diabetes mellitus using finnish diabetes risk score (findrisc) among adult population in Da Nang city
Tác giả: Đỗ Ích Thành, Trần Hữu Dàng, Tôn Thất Thạnh, Nguyễn Hóa, Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Đình Trung
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm dự báo nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 trong 10 năm ở người dân 45 tuổi trở lên tại thành phố Đà Nẵng. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên 1.000 người dân tuổi ≥ 45 được chọn ngẫu nhiên tại thành phố Đà Nẵng, sử dụng thang điểm FINDRISC có điều chỉnh BMI và vòng bụng để dự báo ĐTĐ trong 10 năm. Kết quả phân loại nguy cơ theo thang điểm FINDRISC cho thấy 16,7% số đối tượng có nguy cơ trung bình đến rất cao đối với ĐTĐ týp 2; Dự báo đến năm 2026 tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 sẽ tăng thêm 6,0% (4,2% ở nam giới, 6,4% ở nữ giới). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gia tăng nhanh về tỷ lệ đái tháo đường trong 10 năm tới. Cần thiết áp dụng thang điểm FINDRISC sử dụng cho người Châu Á có điều chỉnh để dự báo nguy cơ mắc ĐTĐ cho cộng đồng qua các chương trình sàng lọc.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *