Giáo trình phẫu thuật tạo hình và tái tạo Oxford 2021

Giáo trình phẫu thuật tạo hình và tái tạo Oxford 2021. Một nguồn tham khảo hoàn hảo cho các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đang hành nghề; Giáo trình phẫu thuật tạo hình và tái tạo Oxford là một tài liệu tham khảo toàn diện trình bày chi tiết tất cả các khía cạnh của phẫu thuật thẩm mỹ liên quan đến bác sĩ phẫu thuật trong việc đào tạo chuyên môn đồng thời cũng phù hợp để sử dụng để chuẩn bị cho Kỳ thi liên trường đại học.

Văn bản tham khảo toàn diện trình bày chi tiết tất cả các khía cạnh của phẫu thuật thẩm mỹ liên quan đến bác sĩ phẫu thuật trong việc đào tạo chuyên môn và phù hợp để sử dụng để chuẩn bị cho Kỳ thi liên trường vì tất cả các khía cạnh của chương trình giảng dạy đều được đề cập.
Nguồn lực hoàn hảo để hành nghề bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ; tổng kết kiến ​​thức xét xử đương đại cũng như thảo luận về giải phẫu, khám nghiệm và kỹ thuật.
Các chương được chia thành các chương trình bày chi tiết các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản, và các chương, trên cơ sở khu vực, mô tả các điều kiện và phương pháp điều trị của chúng tạo thành phổ rộng của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo.
Cuốn sách được chia thành 13 phần tổng hợp; chúng bao gồm Nguyên tắc chung, Bỏng, Thần kinh, Chân tay, Chấn thương mặt, Phẫu thuật thẩm mỹ và Đạo đức trong số các lĩnh vực chính khác trong lĩnh vực này.
Giáo trình màu đầy đủ được minh họa rõ nét có phong cách sáng tạo và thân thiện với người dùng, bao gồm hơn 1000 bức ảnh, hình ảnh lâm sàng và bản vẽ đường nét.
Tập hợp kiến ​​thức chuyên môn của gần 200 cộng tác viên chuyên môn trong lĩnh vực này.

Năm Xuất bản:

      2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Giáo trình phẫu thuật tạo hình và tái tạo Oxford 2021
Oxford Textbook of Plastic and Reconstructive Surgery
Simon Kay, David McCombe, Daniel Wilks
Categories:
Medicine – Surgery, Orthopedics
Year:
2021
Edition:
1
Publisher:
Oxford University Press
Language:
english
Pages:
1696

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/