Giáo trình sản phụ khoa: Cách tiếp cận theo giai đoạn sống 2019

Giáo trình sản phụ khoa: Cách tiếp cận theo giai đoạn sống 2019.Sách giáo khoa Sản phụ khoa: phương pháp tiếp cận vòng đời là phiên bản mới nhất của cuốn cẩm nang hàng đầu tại các trường y khoa và nữ hộ sinh Hà Lan từ năm 1993.
Trong phiên bản hiện tại này, lần đầu tiên, một phương pháp tiếp cận theo giai đoạn sống đối với sức khỏe của phụ nữ được áp dụng vào thực hành lâm sàng của Sản phụ khoa. Cuộc sống được coi là sự liên tục từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, nơi mỗi giai đoạn cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi của cá nhân và của các thế hệ tương lai. Cách tiếp cận này trong chăm sóc bệnh nhân sản khoa và phụ khoa cung cấp một con đường hướng đến sự lão hóa lành mạnh, với sự quan tâm cụ thể về lối sống, phòng ngừa và bối cảnh xã hội. Bằng cách quản lý không chỉ bệnh mà còn cả sức khỏe của người dân, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trong tương lai theo cách đa ngành hơn nhiều.
Cấu trúc và nội dung của sách giáo khoa đã được sửa đổi và viết lại hoàn toàn theo phương pháp tiếp cận vòng đời, và khối lượng đã được cô đọng một cách đáng kể bởi một nhóm tác giả xuất sắc. Các tài liệu minh họa cũng đã được đổi mới, và bây giờ bao gồm hoạt hình video 3D và phim về năm quy trình phẫu thuật trong phiên bản sách điện tử.
Sách giáo khoa này phục vụ như một tài liệu tham khảo không chỉ cho sinh viên y khoa và nữ hộ sinh mà còn cho các bác sĩ phụ khoa trong đào tạo và các bác sĩ lâm sàng khác có đặc quyền chăm sóc phụ nữ và gia đình họ, từ những thời điểm sớm nhất trong cuộc đời trở đi.

Năm Xuất bản:

      2019

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Các tác giả:
Eric A.P. Steegers, giáo sư khoa sản phụ khoa, Trưởng khoa sản phụ khoa, Trung tâm y tế Đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan

Bart C.J.M. Fauser, giáo sư Y học sinh sản, Khoa Y học Sinh sản và Phụ khoa, Trung tâm Y tế Đại học, Utrecht, Hà Lan

Carina G.J.M. Hilders, prof., Bác sĩ phụ khoa, chủ tịch hội đồng quản trị, Reinier de Graaf, Delft, Hà Lan

Vincent W. Jaddoe MD, Tiến sĩ, Bác sĩ nhi khoa-Sơ sinh, Nhóm Nghiên cứu Thế hệ R, Khoa Dịch tễ học, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan

Leon F.A.G. Massuger, giáo sư ung thư phụ khoa, Khoa sản phụ khoa, Trung tâm y tế Đại học Radboud, Nijmegen, Hà Lan

Joris A.M. van der Post, giáo sư, Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Học thuật, Amsterdam, Hà Lan

Sam Schoenmakers, Tiến sĩ, Bác sĩ phụ khoa, Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan

Lindy A.M. Santegoets, Tiến sĩ, Bác sĩ phụ khoa, Reinier de Graaf Groep, Delft, Hà Lan

CHI TIẾT SÁCH____
Textbook of Obstetrics and Gynaecology: A life course approach
Editors: Eric A. P. Steegers, Bart C.J.M. Fauser,Carina G.J.M. Hilders, Vincent W.V. Jaddoe, Leon F.A.G. Massuger, Joris A.M. van der Post, Sam Schoenmakers
Copyright 2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/