Góp phần điều chế s-cacboxymetylxystein

Tên bài báo:Góp phần điều chế s-cacboxymetylxystein

Tác giả:    Lê Thị Vinh, Bùi Thị Thu, Đặng Hanh Phức

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1983    Số:    2            Trang:    23-25

Tóm tắt:    

Nghiên cứu tổng hợp S-cacboxymetylxystein (S-CMX) từ xystin qua 2 giai đoạn: khử xystin thành xystein bằng cách dùng kẽm trong môi trường acid hoặc kiềm, cacboxymetul hóa xystein bằng acid monocloaxetic trong môi trường kiềm. Kết quả: có thể điều chế S-CMX dễ dàng từ xystin trong điều kiện hiện nay. Khi có mặt kẽm xystin được khử thành xystein trong môi trường kiềm hoặc acid và sau đó tác dụng với acid monocloaxetic cho S-CMX với hiệu suất 47%.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01059

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/