Góp phần nghiên cứu sự có mặt của Aflatoxin b1 và vai trò của nó trong ung thư gan nguyên phát

Luận án Góp phần nghiên cứu sự có mặt của Aflatoxin b1 và vai trò của nó trong ung thư gan nguyên phát

Ung thư gan nguyên phát là một trong nhừng bệnh ác tính thường gặp nhất thế giới. Khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao là châu Á và châu Phi, cỏ nơi ước tính tần suất mắc ung thư gan hàng nàm tới 500/100.000 dân. Ở cháu Âu và châu Mỹ ung thư gan ít gặp, luy nhiên bệnh có xu hướng tăng lên: tần suấl mắc bệnh ò giai đoạn 1976 – 1980 là 1,4/100.000 dân, đến giai đoạn 1991- 1995 là 2,4/100.000 dân [77]. Ngày nay theo Hiệp hội quốc tế chống ung thư thì ung thư gan xếp hàng thứ 8 trong các loại ung thư, còn ớ các nước đang phát triển thì ung thư gan đứng hàng thứ 7 ở cả hai giới nam và nừ 1331. Ớ Việt Nam tần suất mắc ung thư gan là 20,8/100.000 dân, đứng hàng thứ 3 trong các loại ung thư, sau ung thư phối, dạ dầy [3].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00627

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mặc dù hiện nay đã có nhiều tiến bộ ưong kỹ thuật chán đoán và điều trị, đặc biệt là các chương Irình khám sàng lọc đã được áp dụng ớ nhiều quốc gia đẻ có thể chẩn đoán ung thư gan từ giai đoạn sớm nhưng kết quả điều trị vẫn còn hạn chế và tiên lượng bệnh vẫn rất nặng nẻ. Người ta ước tính hàng năm có khoảng 1.000.000 người chết vì căn bệnh này [59].

Các nhà khoa học trên thế giới đã và đang tập Irung nghiên cứu về các nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung ihư gan từ đó rút ra những biện pháp phòng bệnh cỏ hiệu quả nhất.

Nhiều nghiên cứu trôn thế giới đã tìm thấy có mối liên quan giữa viêm gan virút B với ung thư gan. Ở Trung Quốc hơn 80% bệnh nhản XƯ gan có xét nghiêm HBsAg dương tính, 3% bệnh nhân xư gan sè phái iriển ihành ung thư gan mỗi năm. Theo Beasley (1981) và Fusunyeh (1989) thì nguy CƯ tưưng đối mắc ung thư gan ở người mang HBsAg mạn tính cao gấp 223 lần so với người không mang HBsAg. Hiện nay vaccin phòng bệnh viêm gan virút B đà được tiêm rộng rãi trôn thế giới. Các nhà khoa học hy vọng rằng trong những thập nicn tới tỷ lộ mắc ung thư gan sè giảm xuống nhờ sự tiêm phòng này. ớ Nhật và châu Âu tý lệ huyết thanh của bệnh nhân ung thư gan có kháng thể khánt;HCV cao từ 40%-80%. ở châu Phi và châu Á bẽn cạnh yếu tố virúl viêm gan B và c người la còn nhấn mạnh vai trò của aflatoxin, một độc tố được tiết ra từ các chúng nấm mốc aspergillus flavus, aspergillus parasiticus,… mọc ờ hầu hết các loại ngu cốc và đậu trong điều kiện thuận lợi nóng ẩm, trong bệnh sinh ung ihư gan [52], [77], [148]. Có trên 17 loại aflatoxin khác nhau, trong đó aflatoxin B, có độc tímh mạnh nhất. Các nhà khoa học đã gây đưực bệnh ung thư gan trên động vật thực nghiộm bằng aílaloxin và đã tìm Ihấy sự đột biến G -> T (Guanine -> Thymine) tại codon 249 gen p53 trôn nhừng bệnh nhân ung thư gan nguyên phát ứ những vùng có sự phơi nhiồm cao với aflatoxin B, 11531, [160].

Tại Việt Nam, năm 1989, Nguyễn Phùng Tiến đã phân lập được 11 chủng nấm mốc có khả năng sinh độc tố aflatoxin từ các mẫu lương thực, thực phẩm [44]. Nhiều nghiên cứu điều tra cho biết tỷ lộ tìm thấy aflatoxin Bj trong các mẫu lương thực thực phẩm từ 13 – 80% [5], [11], [12], [15], [17]. Vậy thì aflatoxin Bj có liên quan gì với ung thư gan ở nước ta hay không? Đây là vấn đề mà Đỗ Thị Tính có đề cập tới ưong nghiên cứu năm 1998 [45], nhưng nghiên cứu này mới chí tìm hiểu aflatoxin Bị ưong nước tiếu cúa bệnh nhân ung thư gan do đó chưa đánh giá được đầy đủ sự phơi nhiỗm với aflatoxin B, và vai trò của nó trong ung thư gan nguyên phát của nước ta. Chính vì thế chúng tôi muốn tìm hiểu sự hiện diện của aflatoxin Bj trong mỏ gan, dịch cổ trướng của bệnh nhân ung Ihư gan nguyôn phát nhằm mục tiêu:

1. Xác định tý lệ nhiễm và lượng aílatoxin Bj trong mô gan, dịch cổ trướng của bệnh nhân ung thư gan nguyên phát.

2. Nhận xét vẻ sự phối hợp của aflatoxin Bị với một số yếu tố nguy cơ khác (virút, rượu, thuốc lá) trong ung thư gan nguyôn phát nghiên cứu.

MỤC LỤC Trang

ĐẶT VẤN ĐỂ 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tinh hình ung thư gan nguyên phát trên thế giới và ở Việt Nam 3

1.2. Các yếu tố nguy cơ gây ung thư gan nguyên phát 5

1.3. Aílatoxin và ung thư gan nguyên phát 14

1.4. Các phương pháp chẩn đoán ung thư gan nguyên phát 31

Chưomg 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 37

2.1. Đối tượng nghiỏn cứu 37

2.2. Phương pháp nghiôn cứu 39

Chương 3. KẾT QUẲ NGHIÊN cứu 50

3.1. Đặc diổm chung của các nhóm nghiôn cứu 50

3.2. Một số đặc điểm của nhóm ung thư gan nghiên cứu 53

3.3. Kết quả xét nghiệm aílatoxin Bị 61

3.4. Mội số nguy cơ gáy ung thư gan nguyên phát nghiên círu 68

3.5. Sự phối hợp của các yếu tố nguy cơ trong ung thư gan 74

Chương 4. BÀN LUẬN 83

4.1. Đặc điểm chung của nhóm ung thư gan nguyên phát 83

4.2. Các yếu tố nguy cơ gây ung thư gan nguyên phát 85

4.2.1. Tuổi giới 85

4.2.2. Độc tố aílatoxin 87

4.2.3. Virút viêm gan 97

4.2.4. Uống rượu 101

4.2.5. Hút thuốc 103

4.3. Sự phối hợp các yếu tổ nguy cơ trong ung thư gan 104

KẾTLUẬN 114

KIẾN NGHỊ 115

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/