HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Lý Thịnh Trường Nguyễn 1, Quang Vịnh Trần 
Mục tiêu: Hẹp khí quản bẩm sinh đơn thuần do vòng sụn khép kín là tổn thương đường thở nặng nề ở trẻ em. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật sử dụng kỹ thuật trượt tạo hình khí quản điều trị bệnh hẹp khí quản bẩm sinh không kèm theo các tổn thương trong tim tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng-phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2021, toàn bộ các bệnh nhân chẩn đoán hẹp khí quản đơn thuần do vòng sụn khép kín không kèm theo tổn thương trong tim được phẫu thuật điều trị bằng kỹ thuật trượt tạo hình khí quản được thu thập dữ liệu và đưa vào nghiên cứu. Kết quả: Có 23 trường hợp, tỷ lệ nam/nữ là 13/10, phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn được tạo hình khí quản trượt trong thời gian nghiên cứu được phẫu thuật tạo hình khí quản trượt. Tuổi phẫu thuật trung bình của nhóm nghiên cứu là 314.3 ± 176.4 ngày (66 – 814 ngày). Chiều dài trung bình của đoạn hẹp khí quản là 3.6 cm (ngắn nhất: 2cm; dài nhất 6cm). Có duy nhất 1 bệnh nhân (4.4%) tử vong sớm sau phẫu thuật (trong thời gian nằm viện hoặc sau điều trị phẫu thuật 30 ngày). 3 bệnh nhân thở máy trước mổ cần mổ cấp cứu. Hình thái cây khí quản trong mổ cho thấy: 19 bệnh nhân (82.6%) có hình thái cây khí quản bình thường, 3 bệnh nhân (13%) có hình thái phế quản thuỳ trên phổi phải xuất phát sớm, 1 bệnh nhân (4.4%) có thiểu sản phổi phải với phế quản chính là phế quản trái. Kết luận: Kết quả bước đầu phẫu thuật trượt tạo hình khí quản trong điều trị bệnh hẹp khí quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch trẻ em-Bệnh viện Nhi Trung ương là xuất sắc, tương đương với kết quả điều trị cho bệnh lý đường thở phức tạp này tại các trung tâm lớn trên thế giới. Một nghiên cứu với thời gian theo dõi dài hơn là hoàn toàn cần thiết.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02994

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Hẹp khí quản bẩm sinh là một thương tổn bẩm sinh hiếm gặp, có tỷ lệ tử vong cao cũng như  biến  chứng  trầm  trọng  nếu  không  được phẫu thuật (1)(2). Nguyên nhân chủ yếu của hẹp khí quản bẩm sinh là do thương tổn vòng sụn khép kín gây hẹp. Với sự ra đời của phẫu thuật tạo hình khí quản trượt được đề xuất bởi bác sĩ Goldstraws và cộng sự tại bệnh viện Brompton, vương quốc Anh năm 1989, kết quả điều trịbệnh lý hẹp khí quản bẩm sinh do vòng sụn khép kín đã thay đổi và góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong cũng như giảm tỷ lệ biến chứng của nhóm bệnh bẩm sinh phức tạp này (3)(4). Hiện nay, kỹ thuật tạo hình khí quản trượt gần như đã trở thành chuẩn  mực  trong  phẫu  thuật  điều  trị  hẹp  khí quản bẩm sinh do vòng sụn khép kín, bất kể là hẹp đơn thuần hay phối hợp với các thương tổn trong tim (5)(6). Phẫu thuật tạo hình khí quản trượt được tiến hành thường quy tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2016 với sự giúp đỡ từ các chuyên gia đến từ Trung tâm y khoa Samsung. Từ đó đến nay, tất cả các trường hợp được chẩn đoán hẹp khí quản bẩm sinh, bất kể có kèmtheo thương tổn  trong  tim  hay  không,  đều  được  chúng  tôi tiến hành phẫu thuật tạo hình khí quản trượt và sửa chữa 1 thì toàn bộ các thương tổn trong tim kèm theo. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả điều trị của phẫu thuật tạo hình khí quản trượt đối với các bệnh nhân có thương tổn hẹp khí quản do vòng sụn khép kín đơn thuần, không có thương tổn trong tim phối hợp được điều trị tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/