ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ TÁI SỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG ALBUMIN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ TÁI SỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG ALBUMIN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
Phạm Kim Oanh1, Nguyễn Minh Thư2, Nguyễn Trọng Duy2, Dư Lê Thanh Xuân2, Dương Bích Thủy2, Nguyễn Văn Hảo1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Sốc sốt xuất huyết là một trong các thể nặng thường gặp nhất trong bệnh lý sốt xuất huyết Dengue (SXH-D). Với những trường hợp tái sốc, không đáp ứng với điều trị dịch truyền, Albumin được đề nghị sử dụng với mục tiêu làm giảm nguy cơ tái sốc nhiều lần, quá tải dịch truyền và suy hô hấp trong giai đoạn tái hấp thu của bệnh SXH-D. Tìm hiểu những ca bệnh lý này có thể mang lại những nhận định đúng đắn cho việc sử dụng albumin trong tái sốc SXH-D.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốc SXH-D tái sốc có sử dụng albumin điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ 01/11/2019 đến 15/11/2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca bệnh nhân sốc SXH-D tái sốc có sử dụng albumin qua 17 trường hợp được đưa vào nghiên cứu, nữ chiếm 82,4%.

Kết quả: Qua 17 trường hợp được đưa vào nghiên cứu, nữ chiếm 82,4%, tuổi trung vị 22 (IQR 17; 29). Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, 12/17 (70,6%) bệnh nhân đau bụng, 8/17 (47,1%) bệnh nhân ói, 6/17 (35,3%) bệnh nhân chảy máu. Giá trị trung vị của Albumin 18,8 (16,4; 22,6) g/l. 1/17 (5,9%) bệnh nhân chỉ có tái sốc 1 lần, đa số bệnh nhân tái sốc 2 lần 8/17 (47,1%%) hoặc 3 lần 6/17 (35,3%) và 2/17 (11,8%) bệnh nhân tái sốc 4 lần. Sau truyền albumin, 13/17 (76,5%) bệnh nhân sốc SXH-D tái sốc không tái sốc thêm lần nữa. Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tuổi <20, giới, nhóm BMI, tiền căn SXH-D và biểu hiện còn sốt khi vào sốc với nguy cơ tái sốc trên 2 lần.

Kết luận: Albumin máu giảm nhiều trong trường hợp bệnh nhân sốc SXH có tái sốc. Dùng albumin có thể tránh được tái sốc trong 76,5% các trường hợp.

Sốt xuất huyết dengue (SXH-D) là một vấn đề y tế quan trọng trên toàn cầu, với ước tính có khoảng 390 triệu người nhiễm siêu vi Dengue mỗi năm, trong đó 96 triệu người có triệu chứng lâm sàng điển hình(1). Những thể nặng của SXHD có thể dẫn đến tử vong, và vì vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên các nhà lâm sàng vẫn đang tìm những phương pháp điều trị tối ưu giúp cải thiện biến chứng và giảm tỉ lệ tử vong. Sốc SXH-D là một trong những thể nặng thường gặp nhất của SXH-D nặng.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00206

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/