SUY GIẢM BIẾN DẠNG CƠ TIM TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP

SUY GIẢM BIẾN DẠNG CƠ TIM TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
Nguyễn Hoài Thanh1, Phan Văn Thuận1, Lê Minh Khôi1,2
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Siêu âm đánh dấu mô cơ tim là một kỹ thuật có nhiều ưu điểm trong phát hiện sớm những biến đổi chức năng tim.
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và mức độ thay đổi của biến dạng cơ tim tổng dọc thất trái (LV GLS) trên siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân tăng huyết áp và khảo sát các yếu tố liên quan đến giảm LV GLS.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả ở 55 bệnh THA nguyên phát được siêu âm tim đánh dấu mô.
Kết quả: Tỉ lệ LV GLS giảm là 70,9%. LV GLS có tương quan thuận với phân suất tống máu thất trái (r=0,533, p <0,001) và tương quan nghịch với khối cơ thất trái (r= – 0,50, p <0,001). Trị số huyết áp, sự không tuân trị có liên quan với giảm LV GLS (lần lượt p <0,05 và p=0,008).
Kết luận: LV GLS thay đổi sớm ở bệnh nhân THA trước các biến đổi của phân suất tống máu thất trái, khối cơ thất trái. Trị số huyết áp và sự không tuân trị là yếu tố nguy cơ làm giảm LV GLS. Cần có nghiên cứu theo dõi dọc để xác định giá trị tiên lượng của LV GLS ở bệnh nhân tăng huyết áp.

Tăng huyết áp (THA) là một trong những bệnh lý thường gặp nhất trong cộng đồng. THA là một yếu tố nguy cơ rõ rệt của bệnh lý tim mạch và gây nên quá tải áp lực thất trái đưa đến những thay đổi khác nhau về hình thái thất trái. Những biến đổi này dần dần sẽ gây nên suy tim có chức năng tâm thu bảo tồn hoặc suy tim có giảm chức năng tâm thu thất trái(1).

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00205

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/