KHẢO SÁT DIỄN BIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP SONG THAI MỘT BÁNH NHAU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

KHẢO SÁT DIỄN BIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP SONG THAI MỘT BÁNH NHAU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Phạm Công Toàn1,Trịnh Nhựt Thư Hương2, Nguyễn Hồng Hoa3, Trần Nhật Thăng3
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Song thai một bánh nhau là một thai kỳ nguy cơ cao, liên quan đến nhiều biến chứng đặc hiệu do sự chia sẻ độc nhất một bánh nhau và tình trạng mất cân bằng huyết động giữa 2 thai do sự tồn tại các thông nối mạch máu. Vì vậy, khảo sát kết cục của các trường hợp song thai một bánh nhau vẫn đang được nghiên cứu và báo cáo nhằm mục đích tìm kiếm các bằng chứng tốt nhất để thực hiện các can thiệp khi cần thiết.

Mục tiêu: Mô tả kết cục của các trường hợp song thai một bánh nhau từ đó xác định tỉ lệ các biến chứng đặc biệt. Đồng thời, xác định tỉ lệ thai chết trong tử cung, sinh non, sinh ngả âm đạo thành công ở các trường hợp song thai có biến chứng được thực hiện kẹp tắc dây rốn bằng đốt lưỡng cực.

Đối tượng – Phương pháp: Báo cáo loạt ca các trường hợp song thai một bánh nhau được quản lý và chấm dứt thai kỳ tại bệnh viện Từ Dũ từ 01/2018 đến 01/2019, bao gồm 166 ca với 81 cặp song thai một bánh nhau có biến chứng.

Kết quả: Nghiên cứu ghi nhận 85 cặp song thai một nhau không biến chứng (51,2%) và 81 trường hợp (48,8%) xuất hiện các biến chứng đặc hiệu như 15% hội chứng truyền máu song thai, 28.3% thai chậm tăng trưởng chọn lọc. Có 19 trường hợp kẹp tắc dây rốn bằng đốt lưỡng cực, trong đó 7 truyền máu song thai, 8 thai chậm tăng trưởng chọn lọc, 3 trường hợp dị tật bẩm sinh và 1 bơm máu đảo ngược.

Kết luận:  Truyền máu song thai và thai chậm tăng trưởng chọn lọc là các biến chứng đặc hiệu của song thai một nhau, được chẩn đoán khá sớm, vào 23 tuần của thai kỳ. Kẹp tắc dây rốn bằng đốt lưỡng cực là một can thiệp bào thai với tỉ lệ kéo dài thai kỳ thành công cao.

Song thai dẫn đến nhiều nguy cơ, kết cục xấu trong thai kỳ cho mẹ và thai, đặc biệt ở song thai một nhau bởi 75% trường hợp tồn tại các thông nối mạch máu(1). Các biến chứng đặc hiệu thường gặp: hội chứng truyền máu song thai (TTTS – Twin-twin transfusion syndrome), thiếu máu – đa hồng cầu (TAPS – Twin anemia polycethemia sequence), bơm máu đảo ngược trong song thai (TRAP – Twin reversed arterial perfusion) và thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sIUGR – Selective intrauterine growth restriction)(2). Trong đó, TTTS là biến chứng thường gặp nhất của song thai một nhau, khoảng 10-15%, xuất hiện từ 15-26 tuần.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00115

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/