Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2018

Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2018

ỦY BAN SOẠN THẢO
• Trưởng Ban: GS.TS. Huỳnh văn Minh
• Điều phối: PGS.TS. Trần Văn Huy

DOWNLOAD KHUYẾN CÁO TẠI ĐÂY : https://goo.gl/TcmmNw

 

Tần suất THA vẫn không ngừng gia tăng không những trên thế giới mà ngay tại nước ta.Trên toàn cầu hiện có 1 tỷ người THA và dự kiến sẽ tăng 1.5 tỷ vào năm 2025.THA là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm với khoảng 10 triệu người năm 2015; trong đó có 4,9 triệu người do bệnh mạch vành và 3,5 triệu người do đột quỵ. Nó cũng là yếu tố nguy cơ chính của suy tim, rung nhĩ, bệnh thận mạn, bệnh mạch máu ngoại vi, suy giảm chức năng nhận thức
Trong những năm gần đây đã có nhiều chứng cứ mới trong việc xác định chẩn đoán và điều trị nên nhiều tổ chức và các hiệp hội THA trên thế giới đã công bố nhiều khuyến cáo mới trong chẩn đoán và điều trị THA có tính đột phá, tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa thống nhất. Do vậy, Hội Tim mạch Việt Nam/ Phân Hội THA Việt Nam (VNHA/VSH) đã họp hội đồng chuyên gia cùng với ủy ban soạn thảo thống nhất khuyến cáo chẩn đoán và điều trị THA mới 2018.

Xem thêm tài liệu khác : https://luanvanyhoc.com/

You may also like...