Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình năm 2015

Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình năm 2015
Knowledge – Attitude – Practice of mothers about adverse events post-vaccination for their infants in Quy Dat, Minh Hoa district, Quang Binh province in 2015
Tác giả: Phạm Ngọc Hùng, Đinh Thị Lệ Quyên
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 134 bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại thị trấn Quy Đạt – huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2015 nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của các bà mẹ đối với vấn đề tiêm chủng ở trẻ dưới 1 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy: nhiều bà mẹ biết các phản ứng sau tiêm sốt (98,5%); với dấu hiệu bỏ bú, chán ăn (83,8%), sưng đỏ tại chỗ tiêm (73,9%). Trên 88% bà mẹ biết phát hiện con bị sốt, 44,4% số bà mẹ biết dấu hiệu khó thở, chỉ có 15% bà mẹ biết xác định con mình bị đau tại chỗ tiêm hoặc bị sốc. 100% bà mẹ biết được sự cần thiết của tiêm chủng nhưng 78,4% bà mẹ lo sợ con mình bị tai biến, sốt, tiêu chảy, và chán ăn. Thực hiện khá đầy đủ nội dung về thực hành tiêm chủng như: mang phiếu tiêm chủng khi cho con đi tiêm, tìm hiểu về các phản ứng sau tiêm, yêu cầu được nhân viên y tế tư vấn, cũng như chấp hành đúng lời dặn dò của nhân viên y tế theo dõi các phản ứng sau tiêm tại nhà.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/