KIẾN THỨC-THỰC HÀNH VỀ TIÊM AN TOÀN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TỈNH TÂY NINH

KIẾN THỨC – THỰC HÀNH VỀ TIÊM AN TOÀN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TỈNH TÂY NINH
Võ Thị Mỹ Linh1, Nguyễn Duy Phong2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Trong điều trị và chăm sóc sức khỏe tiêm có vai trò rất quan trọng giúp đưa thuốc, chất dinh dưỡng vào cơ thể. Do đó, việc đánh giá kiến thức, thực hành về tiêm an toàn của điều dưỡng tại các bệnh viện công lập tỉnh Tây Ninh là cần thiết.

Mục tiêu: Mô tả kiến thức – thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức – thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng tại các bệnh viện công lập tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng – Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang kết hợp quan sát kín, khảo sát trên tổng số 403 điều dưỡng và quan sát kín 403 mũi tiêm của điều dưỡng trực tiếp thực hiện trên bệnh nhân tại 12 bệnh viện công lập tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả: Có 90,3% điều dưỡng tham gia nghiên cứu là nữ, trình độ của điều dưỡng chủ yếu là trung cấp (74,7%), độ tuổi từ 21-40 tuổi chiếm ưu thế. Điều dưỡng đã được tập huấn về tiêm an toàn chiếm tỉ lệ 71,0%, tuy nhiên nhu cầu mong muốn được tập vẫn chiếm tỉ lệ rất cao (92,1%). Tỉ lệ điều dưỡng đạt kiến thức và thực hành về tiêm an toàn là 44,7% và 47,2%. Kiểm định Chi bình phương cho kết quả có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thực hành đạt về tiêm an toàn (p=0,029).

Kết luận: Tỉ lệ điều dưỡng có kiến thức và thực hành đạt về tiêm an toàn chưa đến 50%. Điều dưỡng có thực hành đạt thường ít kiến thức hơn điều dưỡng có thực hành không đạt. Cần thực hiện nghiên cứu định tính nhằm lý giải cụ thể nghịch lý tại sao điều dưỡng thực hành đạt có kiến thức chưa đạt cao hơn nhóm thực hành chưa đạt.

Tiêm là một trong những biện pháp đưa thuốc vào cơ thể với vai trò quan trọng là điều trị và phòng bệnh. Hàng năm, số lượng mũi tiêm được thực hiện trên thế giới và tại Việt Nam là rất lớn, nhưng một số nghiên cứu cho thấy khoảng 50% các mũi tiêm ở các nước thu nhập trung bình và thu nhập thấp như: Châu Phi, khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Mông Cổ không an  toàn(1). Tại Việt Nam, nghiên cứu của Duy Thị Thanh Huyền (2019) thực hiện tại 23 trạm y tế ở Hà Nội cho thấy tỉ lệ điều dưỡng có kiến thức đạt là 61,8% và thực hành đạt là 38,2%(2). Nghiên cứu đối với học sinh điều dưỡng tại trường Trung cấp Y tế Kon Tum (2016) cho thấy tỉ lệ đạt kiến thức và thực hành gần như tương đương (khoảng 50%).

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00237

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/