TỈ LỆ NGƯỜI BỆNH BỊ CHIẾM CƯ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG CARBAPENEM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỈ LỆ NGƯỜI BỆNH BỊ CHIẾM CƯ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG CARBAPENEM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Võ Trần Trọng Bình1, Huỳnh Minh Tuấn2, Phạm Thị Vân Phương1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Sự gia tăng của trực khuẩn Gram âm đường ruột kháng Carbapenem (Carbapenem resistant Enterobacteriaceae – CRE) đang ở mức báo động về tỷ lệ lưu hành trên thế giới. Chiếm cư CRE được xem là một trong những nguy cơ trong việc phát triển thành các nhiễm khuẩn CRE. Tuy nhiên, các nghiên cứu về chiếm cư CRE vẫn còn hạn chế tại Việt Nam, cụ thể trên đối tượng bệnh nhân nhập Khoa Hồi sức tích cực (Intensive care unit – ICU).

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ người bệnh bị chiếm cư CRE tại thời điểm nhập Khoa ICU và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (BVĐHYD TPHCM).

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 372 bệnh án của bệnh nhân nhập mới có tầm soát chiếm cư CRE trong thời gian từ 6-12/2019 tại Khoa ICU, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin bệnh nhân được ghi nhận thông qua hồi cứu hồ sơ bệnh án.

Kết quả: Tỷ lệ người bệnh bị chiếm cư CRE tại thời điểm nhập Khoa ICU chiếm 39,5%. Kết quả cho thấy tỷ lệ chiếm cư CRE có liên quan tới các yếu tố: Bệnh nhân có giới tính là nam, thời gian nằm viện trước khi nhập Khoa ICU, có bệnh nền là bệnh phổi mạn và bệnh thận mạn, được điều trị kháng sinh trước khi nhập Khoa ICU, phơi nhiễm nhóm kháng sinh Carbapenem và Polypeptide.

Kết luận: Tỷ lệ lưu hành của chiếm cư CRE tại thời điểm nhập Khoa ICU là khá cao. Cần có các giải pháp nhằm phòng ngừa sự chiếm cư CRE, trong đó tuân thủ điều trị bệnh nền nhằm hạn chế số đợt nhập viện và số ngày nằm viện, tuân thủ qui định sử dụng kháng sinh và tầm soát chủ động CRE cho bệnh nhận nhập viện là những biện pháp có thể đề xuất thông qua nghiên cứu này.

Đề kháng kháng sinh là mối đe dọa nguy cấp toàn cầu hiện nay và sự gia tăng này ngày càng dày đặc, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điều trị. Năm 2019, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), có khoảng 2.8 triệu ca đề kháng kháng sinh xuất hiện ở Mỹ mỗi năm và hậu quả là 35.000 người chết.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00236

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/