Kiến thức và thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Luận văn thạc sĩ điều dưỡng Kiến thức và thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022.Đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến trên toàn cầu. ĐTĐ là rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng glucose huyết do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin, hoặc cả hai [6], [21]. Đái tháo đường được chia ra làm 2 loại chính, đái tháo đường type 1 và type 2. Trong đó, đái tháo đường type 2 (ĐTĐ type 2) chiếm 90-95% các trường hợp ĐTĐ. ĐTĐ type 2 do giảm chức năng của tế bào beta tuy tiến triển trên nền tảng đề kháng insulin [47]. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế (IDF) năm 2017, trên toàn thế giới có 425 triệu người lớn (độ tuổi 20-79) tương đương 1 trong 11 người lớn đang sống với bệnh đái tháo đường [20], [26]. Dự đoán vào năm 2040, con số này sẽ tăng tới khoảng 642 triệu người tương đương 1 người trong 10 người lớn sẽ có bệnh đái tháo đường. Theo báo cáo hướng dẫn Atlas của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ơ Châu Phi ơ người trương thành từ 20 – 79 tuổi là 4,2% vào năm 2017 [23], [40]. Tại Việt Nam, vào năm 2015 tỷ lệ người mắc đái tháo đường tăng nhanh với 3,5 triệu người trương thành mắc [20] và Bệnh viện Nội tiết Trung Ương đã thông báo rằng tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ ơ các thành phố lớn là 4,4% và ơ trên cả nước là 2,34% [2], [3].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2023.00247

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Đái tháo đường tuýp 2 là bệnh rất hay gặp, có nhiều biến chứng, đặc biệt là tổn thương bàn chân. Tổn thương thần kinh gây giảm tiết mồ hôi và khô da, làm da người bệnh dễ nứt nẻ, loét và hoại tử. Do đó khi có biến chứng ơ bàn chân thì người bệnh sẽ gặp khó khăn trong các hoạt động hàng ngày, từ đó ảnh hương đến quá trình điều trị của người bệnh [4]. Theo đó, có sáu cấp độ vết thương, chúng bao gồm Độ 0 không loét nhưng bàn chân có nguy cơ bị loét, Độ 1 loét bề mặt, Độ 2 loét nhiễm trùng sâu nhưng không liên quan đến xương, Độ 3 loét với viêm tủy xương, Độ 4 hoại thư khu trú và Độ 5 hoại tử toàn bộ bàn chân [4], [30]. 58,6% người bệnh ơ Đà Nẵng có hành vi kém về chăm chăm sóc bàn chân; Trình độ học vấn, kiến thức chăm sóc bàn chân, tự phản hồi hiệu quả chăm sóc bàn chân và mức độ hỗ trợ xã hội được xác định có ảnh hương đến hành vi chăm sóc bàn chân đái tháo đường [42]. Nếu người bệnh có kiến thức và thực hành chăm sóc bàn chân của họ tốt thì biến chứng bàn chân ít xảy ra hoặc xảy ra với mức độ ít trầm trọng. Do đó, việc tự chăm sóc bàn chân ơ Người bệnh đái tháo đường là rất quan trọng trong việc hạn chế những biến chứng ơ bàn chân [8].
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là Bệnh viện tuyến tỉnh hạng I với số giường kế hoạch là 1000 giường, số giường thực kê là 1300 giường. Với số lượng tổng người bệnh điều trị ngoại trú ĐTĐ trong những tháng đầu năm 2022 luôn có xu hướng tăng [40]. Các nghiên cứu khác được công bố chính thức về ĐTĐ hiện đang tập trung vào các vấn đề về chẩn đoán, điều trị và tuân thủ điều trị đái tháo đường nói chung. Trong khi, chưa có nghiên cứu được công bố chính thức trọng tâm vào chăm sóc bàn chân để phòng ngừa tổn thương và biến chứng bàn chân cho người bệnh đái tháo đường. Với mong muốn tìm ra giải pháp, góp phần cải thiện thực hành chăm sóc bàn chân cho người bệnh đái tháo đường, giúp hạn chế các biến chứng dẫn đến phải cắt cut chân, chúng tôi thực hiện đề tài: “Kiến thức và thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022” với muc tiêu:
1. Mô tả Kiến thức, Thực hành về chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022.
2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến Kiến thức, Thực hành về chăm sóc bàn chân của người bệnh tham gia nghiên cứu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………………i
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………………..ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………….iii
DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………………………………….v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ……………………………………………………………………………………vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ……………………………………………………………………vii
ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………………………………..1
Chương 1. TỔNG QUAN …………………………………………………………………………………..3
1.1. Một số khái niệm………………………………………………………………………………………….3
1.2. Biến chứng bàn chân đái tháo đường………………………………………………………………6
1.3. Nghiên cứu về Kiến thức, Thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh Đái tháo
đường………………………………………………………………………………………………………………11
1.4. Học thuyết điều dưỡng và áp dung ……………………………………………………………….19
1.5. Khung nghiên cứu ………………………………………………………………………………………23
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………..23
2.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………………………….24
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu…………………………………………………………………24
2.3. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………………………………….24
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu……………………………………………………………….24
2.5. Phương pháp thu thập số liệu……………………………………………………………………….25
2.6. Các biến số nghiên cứu ……………………………………………………………………………….27
2.7. Công cu và tiêu chuẩn đánh giá sử dung trong nghiên cứu ………………………………33
2.8. Phân tích số liệu …………………………………………………………………………………………35
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu……………………………………………………………………………35
2.10. Sai số và biện pháp khắc phuc ……………………………………………………………………36iv
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………….37
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………..37
3.2. Kiến thức của ĐTNC về chăm sóc bàn chân đái tháo đường ……………………………41
3.3. Thực hành của ĐTNC về chăm sóc bàn chân đái tháo đường…………………………..46
3.4. Một số yếu tố liên quan đến Kiến thức, thực hành chăm sóc bàn chân của người
bệnh ĐTĐ type 2………………………………………………………………………………………………51
Chương 4: BÀN LUẬN ……………………………………………………………………………………60
4.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………..60
4.2. Mô tả kiến thức, Thực hành về chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường
type 2………………………………………………………………………………………………………………64
4.3. Một số yếu tố liên quan đến Kiến thức, Thực hành về chăm sóc bàn chân của
người bệnh đái tháo đường type 2……………………………………………………………………….71
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………….78
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………………..79
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………80
PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………….86
Phu luc 1: Bản đồng ý tham gia nghiên cứu của người bệnh đái tháo đường tuýp 2 điều
trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022 …………………………………..86
Phu luc 2: Bộ công cu khảo sát Kiến thức Thực hành chăm sóc bàn chân của người
bệnh Đái tháo đường type 2 ……………………………………………………………………………….87
Phu luc 3: Hướng dẫn thảo luận nhóm…………………………………………………………………94
Phu luc 4: Cách đánh giá và cho điểm …………………………………………………………………9

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu…………………………….37
Bảng 3.2. Đặc điểm bệnh tật của đối tượng nghiên cứu ……………………………………..38
Bảng 3.3. Đặc điểm tiếp cận thông tin về bệnh ĐTĐ của đối tượng nghiên cứu ……39
Bảng 3.4. Kiến thức của ĐTNC về các nguy cơ của bàn chân đái tháo đường ………41
Bảng 3.5. Kiến thức của ĐTNC về chăm sóc bàn chân hàng ngày ………………………42
Bảng 3.6. Kiến thức của ĐTNC về bảo vệ bàn chân tránh tổn thương………………….43
Bảng 3.7. Kiến thức của ĐTNC về tăng cường tuần hoàn cho bàn chân ………………44
Bảng 3.8. Kiến thức của ĐTNC về xử trí những bất thường ơ bàn chân……………….44
Bảng 3.9. Thực hành của ĐTNC về ăn uống, tập thể duc, dùng thuốc………………….46
Bảng 3.10. Thực hành của ĐTNC về chăm sóc chân hàng ngày………………………….47
Bảng 3.11. Thực hành của ĐTNC về bảo vệ bàn chân ……………………………………….48
Bảng 3.12. Thực hành của ĐTNC về khám và xử trí các bất thường ơ chân …………49
Bảng 3.13. Phân tích đặc điểm chung liên quan đến Kiến thức về chăm sóc bàn chân
của người bệnh ĐTĐ type 2……………………………………………………………………………51
Bảng 3.14. Phân tích đặc điểm bệnh lý liên quan đến Kiến thức về chăm sóc bàn
chân của người bệnh ĐTĐ type 2 ……………………………………………………………………53
Bảng 3.15. Phân tích đặc điểm chung liên quan đến Thực hành về chăm sóc bàn
chân của người bệnh ĐTĐ type 2 ……………………………………………………………………55
Bảng 3.16. Phân tích đặc điểm bệnh lý liên quan đến Thực hành về chăm sóc bàn
chân của người bệnh ĐTĐ type 2 ……………………………………………………………………5

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/