Kỹ thuật chụp động mạch vành

Tên bài báo:Kỹ thuật chụp động mạch vành

Tác giả:    Trịnh Xuân Hội

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1994    Số:    12    Tập:    187    Trang:    29-34

Tóm tắt:    

Giới thiệu kỹ thuật chụp động mạch vành trên 37 bệnh nhân người Hà Lan, từ 32-82 tuổi, được thực hiện tại Khoa Tim mạch học, Bệnh viện Đại học Leiden, Hà Lan. Áp dụng kỹ thuật Judkins technique trên 37 bệnh nhân. Phương pháp tiến hành gồm: chụp động mạch vành phải, động mạch vành trái, chụp buồng tim thất trái, kết thúc thủ thuật chụp động mạch vành. Vận chuyển bệnh nhân về khu theo dõi sau khi kết thúc thủ thuật, nếu không có biến chứng gì sáng hôm sau tháo băng ép cho bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01042

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/