LEVIS, TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG CẤP CỨU NỘI KHOA

LEVIS, TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG CẤP CỨU NỘI KHOA.Cấp cứu Nội khoa không phân chia thành các khu vực cụ thể trong thực hành. Bệnh nhân cấp cứu đến từ mọi lĩnh vực, mọi hình thức, mọi lúc bất kể ngày hay đêm, với sự phong phú về mặt bệnh. Do đó Cấp cứu đòi hỏi những bác sĩ có trình độ, tận tâm, giàu kinh nghiệm và thực sự sáng suốt.

Điều đó cũng có nghĩa là một bác sĩ cấp cứu sẽ phải là một chuyên gia trong các lĩnh vực đa dạng của y học và có thể đưa ra quyết định nhanh chóng về chăm sóc bệnh nhân.

Cuốn sách này cung cấp một chiến lược học tập độc đáo : một cách tiếp cận dựa trên trường hợp của bệnh nhân thực tế và các sự kiện thực tế.

Xem thêm : TIẾP CẬN LÂM SÀNG CẤP CỨU NỘI KHOA 2E

Atlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E

Mỗi trường hợp cung cấp cơ hội cho việc học và ôn lại các khái niệm và nguyên lý cơ bản về lâm sàng cấp cứu.

Tập trung riêng vào các nhu cầu về đào tạo bác sĩ và y tá chuyên nghành cấp cứu, cuốn sách trình bày hơn 100 trường hợp lâm sàng trong y học cấp cứu. Mỗi trường hợp là một bài giảng chi tiết, bao gồm thảo luận một cách sâu sắc tất cả mọi vấn đề liên quan đến trường hợp đó, từ sinh lý bệnh, giải phẫu, bệnh nguyên, chẩn đoán, điều trị, tiên lượng, phân tích….Các nội dung trong cuốn sách đã được cấp phép thử nghiệm cho “Chương trình đào tạo bác sĩ Nội trú chuyên nghành hồi sức cấp cứu” của Đại học Y khoa Stanford / Kaiser .

Năm Xuất bản:

      2009

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

LEVIS, TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG CẤP CỨU NỘI KHOA

THÔNG TIN

Clinical Emergency Medicine Casebook

By Joel T. Levis, Gus M. Garmel

Publisher: Cambridge University Press

Number Of Pages: 506

Publication Date: 2009

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/