Liên hiệp xí nghiệp dược Việt Nam và vấn đề cải tiến tổ chức quản lý ngành dược

Tên bài báo:Liên hiệp xí nghiệp dược Việt Nam và vấn đề cải tiến tổ chức quản lý ngành dược

Tác giả:    Hoàng Ân

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1985    Số:    2            Trang:    11-14

Tóm tắt:    Giới thiệu một số vấn đề đang được bàn luận liên quan đến hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của liên hiện xí nghiệp dược Việt Nam (LHXNDVN) gồm: xây dựng LHXNDVN thành một đơn vị sản xuất kinh doanh xã hội chủ nghĩa; xây dựng một cơ cấu quản lý ngành thống nhất, xuyên suốt trong cả nước; mở rộng quyền hạn và tăng cường trách nhiệm của cơ sở với 2 phương án lựa chọn: tăng cường xây dựng bộ máy tập trung của liên hiệp với đủ phòng ban, bộ phận để trực tiếp giải quyết mọi công việc chung, phát huy tác dụng của bộ máy sẵn có tại cơ sở, giao thêm quyền và trách nhiệm cho các giám đốc xí nghiệp và công ty; cải tiến công tác kế hoạch hóa kết hợp hạch toán kinh tế; liên kết ngành với địa phương trong sản xuất kinh doanh.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01251

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/