Mở miệng nối Braun chủ động trong mổ cắt bán phần dạ dày

Tên bài báo:Mở miệng nối Braun chủ động trong mổ cắt bán phần dạ dày

Tác giả:    Nguyễn Ngọc Hiền

Tên tạp chí:    Nội khoa

Năm xuất bản:    1996    Số:    3            Trang:    26-28

Tóm tắt:    Mục đích: để khắc phục phần nào các nhược điểm của phẫu thuật mở miệng nối Braun chủ động trong cắt dạ dày bán phần, tác giả đã điều tra hồi cứu các bệnh nhân, tham khảo tài liệu và đề xuất một cải tiến trong phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp: các bệnh nhân có chỉ định cắt bán phần dạ dày do loét, tuổi từ 20-60 không có bệnh mãn tính hoặc một bệnh trầm trọng nào khác kèm theo. Bệnh nhân được chia thành 2 lô theo kiểu ngẫu nhiên để mổ theo phương pháp Polya cổ điển hoặc phương pháp Polya + miệng nối Braun. Xét nghiệm trước và sau khi mổ. Bệnh nhân được kiểm tra lại sau 6 tháng, 1 năm, 2 năm… Đánh giá kết quả theo phân loại VISICK và tìm hiểu các hội chứng sau cắt dạ dày. Kết quả: các yếu tố được đánh giá bao gồm: dịch vị, hội chứng sau cắt dạ dày, đánh giá theo VISICK và tỉ lệ tử vong.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01249

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/