Luận án Nghiên cứu hình thái học loét dạ dày

Luận án Nghiên cứu hình thái học loét dạ dày

Luận án tiến sỹ y học: Trịnh Tuấn Dũng

Chuyên ngành : Giải phẫu học: Năm bảo vệ ; 2000

Hướng dẫn khoa học : PGS.TS Trần Văn Hợp ; PGS.TS Tạ Long

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2000.00517

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/