Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ đối với đẻ con thấp cân và tử vong chu sinh ở một số vùng Miền Bắc Việt Nam

Luận án Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ đối với đẻ con thấp cân và tử vong chu sinh ở một số vùng Miền Bắc Việt Nam

Luận án tiến sỹ y học : Đinh Thị Phương Hòa

Chuyên ngành : Nhi Khoa  : Năm bảo vệ : 2000

Hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thu Nhạn; GS.TS Nguyễn Công Khanh

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2000.00516

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/