Nghiên cứu 264 trường hợp chết treo cổ qua giám định Pháp Y

Luận án Nghiên cứu 264 trường hợp chết treo cổ qua giám định Pháp Y

Luận án tiến sỹ : Nguyễn Văn Dương

Chuyên ngành: Y Pháp Học   ; Năm bảo vệ : 2000

Hướng dẫn khoa học; Gs. Nguyễn Như Bằng ; PGS.Ts Trần Văn Liễu

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2000.00515

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/