MICHAEL ALLEN, CẤP CỨU TÂM THẦN

MICHAEL ALLEN, CẤP CỨU TÂM THẦN.Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần cấp cứu đang phát triển nhanh chóng. Ngoài việc tiếp tục sử dụng rộng rãi các mô hình tư vấn truyền thống, trong đó bác sĩ tâm thần cung cấp hỗ trợ cho cuộc gọi từ các bác sĩ khoa cấp cứu, dịch vụ cấp cứu chuyên ngành tâm thần (PESS) có sẵn ở nhiều thành phố, và các mô hình mới về chăm sóc cấp cứu tâm thần tích hợp tại cộng đồng đang được phát triển và thực hiện.

Với sự lây lan của AIDS, sự lão hóa của dân số, và sự phổ biến của lạm dụng chất, phạm vi và sự phức tạp của lĩnh vực này đã tăng lên nhanh chóng. Cấp cứu tâm thần học cung cấp một bản chụp trạng thái hiện tại của lĩnh vực có nhịp độ phát triển nhanh chóng này.

– Khảo sát các mô hình dịch vụ chính được sử dụng trong trường hợp cấp cứu tâm thần học: mô hình tư vấn, mô hình chuyên ngành PES, và các mô hình cộng đồng mới (nhập viện khẩn cấp, các đội cấp cứu lưu động, cấp cứu tại nhà)

– Nguyên tắc phân loại bệnh nhân tại khoa cấp cứu có các vấn đề về tâm thần, bao gồm việc thảo luận về các công cụ được sử dụng để đánh giá chức năng nhận thức và tâm lý xã hội

– Hướng dẫn đánh giá nguy cơ tự tử hoặc bạo động ở bệnh nhân cấp cứu tâm thần

Năm Xuất bản:

      2002

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

MICHAEL ALLEN, CẤP CỨU TÂM THẦN

TRÍCH DẪN

Emergency Psychiatry (Review of Psychiatry)

Michael H. Allen

Price: $64.00

Paperback: 216 pages

Publisher: Amer Psychiatric Pub; 1st edition (May 2002)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/