MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 3E

MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 3E.Được các giảng viên và sinh viên đánh giá cao bởi sự trình bày rõ ràng, ngắn gọn và triệt để, Miễn dịch Huyết học, Nguyên tắc và thực hành là một văn bản lý tưởng cho bất cứ ai muốn làm chủ các lý thuyết và thực hành của ngân hàng máu ngày nay. Ấn bản thứ ba đã được sửa đổi hoàn toàn và cập nhật để phản ánh những phát hiện khoa học và thực hành lâm sàng mới nhất. Một trong số các cập nhật mới là chương dành riêng cho công nghệ thông tin và quản lý dự án.

Mỗi chương có một loạt các công cụ hỗ trợ học tập, bao gồm mục tiêu học tập, từ khóa, hộp nhấn mạnh thông tin quan trọng, và các câu hỏi ôn tập tập giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và áp dụng các khái niệm mới.

Ngoài ra, sách cũng cung cấp một phần phụ lục bao gồm hàng trăm tấm ảnh màu thể hiện các khái niệm quan trọng. Tài nguyên trực tuyến bao gồm văn bản đầy đủ cho phép tìm kiếm và một hướng dẫn học tập trực tuyến đặc biệt với các câu hỏi và trường hợp nghiên cứu tương ứng với mỗi chương.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 3E

TRÍCH DẪN

Immunohematology: Principles and Practice

Eva D. Quinley

Buy New : $75.66

Hardcover: 432 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Third edition (January 21, 2010)

Language: English

ISBN-10: 078178204X

ISBN-13: 978-0781782043

Product Dimensions: 8.4 x 0.9 x 10.9 inches

Shipping Weight: 2.9 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/