Mối liên hệ giữa nhiễm Norovirus và Rotavirus với kháng nguyên nhóm máu ở trẻ em dưới 5 tuổi, Thái Bình

Mối liên hệ giữa nhiễm Norovirus và Rotavirus với kháng nguyên nhóm máu ở trẻ em dưới 5 tuổi, Thái Bình
Tác giả: Nguyễn Vân Trang
Tóm tắt:
Trên thế giới, norovirus (NV) và rotavirus (RV) là hai tác nhân quan trọng nhất gây tiêu chảy cấp ở trẻ em. Cả 2 loại virus này đều đã được chứng minh invitro về khả năng nhận biết kháng nguyên nhóm máu (HBGA). Tuy nhiên, còn rất ít những đánh giá invivo về khả năng nhận biết HBGA của 2 loại virus này. Nghiên cứu này của chúng tôi nhằm đánh giá vai trò của HBGA trong tính cảm nhiễm với 2 loại virus này ở trẻ nhập viện do tiêu chảy tại Thái Bình. Trong số 260 trẻ nhập viện có đồng thời mẫu phân và nước bọt, 158 trẻ (61%) có kiểu hình tiết kháng nguyên HBGA (Lea-b+), 31 trẻ (12%) có kiểu hình không tiết kháng nguyên (Lea+b-), và 71 trẻ (27%) có kiểu hình tiết kháng nguyên không hoàn toàn (Lea+b+). NoVs được phát hiện ở 50 trong số 260 trẻ này với GII.3 và GII.4 là những kiểu gen phổ biến nhất. Toàn bộ trẻ nhiễm GII.4 có kiểu hình tiết HBGA. Trong số trẻ nhiễm GII.3, có 5 trong số 28 trường hợp trẻ không tiết kháng nguyên. Có 85 trẻ dương tính với RV (trong số 260 trẻ) trong đó 74 trẻ nhiễm với kiểu gen P[8], 5 trẻ nhiễm với kiểu gen P[4], 6 trẻ nhiễm kiểu gen P[6] và đều có kiểu hình tiết kháng nguyên HBGA (hoàn toàn hoặc không hoàn toàn). Đây là báo cáo đầu tiên về mối liên hệ giữa kiểu hình HBGA và khả năng nhiễm NV và RV ở trẻ.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/