Một số hoá chất diệt côn trùng mới có triển vọng sử dụng phòng chống sốt rét

Tên bài báo:Một số hoá chất diệt côn trùng mới có triển vọng sử dụng phòng chống sốt rét

Tác giả:    Nguyễn Thọ Viễn

Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản:    1992    Số:    1            Trang:    34-42

Tác giả đã mô tả 4 nhóm hóa chất diệt côn trùng: clo hữu cơ, lân hữu cơ, methylcarbamat và pyrethrinoide tổng hợp. Trong số hóa chất diệt côn trùng thuộc nhóm pyrethrinoide tổng hợp, một số hóa chất đã được nghiên cứu phòng chống trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt vàng, bệnh ngủ, giun chỉ dưới da, sốt rét … được ứng dụng trong y tế. Bài báo đã nêu chi tiết các chất thuộc nhóm pyrethrinoide tổng hợp này: permethrine, deltaméthrine OMS1998, ICON OMS3021, trebon OMS3002. Trebon có triển vọng thay DDT khi cần trong phòng chống sốt rét.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00715

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/