Phương pháp cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạc ở những bệnh nhân không còn bao sau do sa, lệch thuỷ tinh thể

Tên bài báo:Phương pháp cố định thủy tinh thể nhân tạo vào củng mạc ở những bệnh nhân không còn bao sau do sa, lệch thuỷ tinh thể

Tác giả:    Trần An

Tên tạp chí:    Nghiên cứu Y học

Năm xuất bản:    1997    Số:    3    Tập:    3    Trang:    21-25

Từ 1995-1996 tại Viện Mắt Trung ương đã tiến hành 20 phẫu thuật cho 19 bệnh nhân (bn) không còn bao sau do sa, lệch thủy tinh thể (TTT) để đặt TTT nhân tạo; 10 nam và 9 nữ, tuổi từ 6-60. Nguyên nhân: do chấn thương 9 bn, lệch TTT đơn thuần 4 bn, bẩm sinh 2 bn, bệnh của nhãn cầu 4 bn. Hầu hết bn là đặt TTT nhân tạo thì 2. Kết quả giải phẫu: lúc xuất viện tỷ lệ tròn đồng tử là 56%, 6 tháng sau mổ tỷ lệ này còn 45%; tỷ lệ TTT nhân tạo cân sau mổ là 90% và không thay đổi trong quá trình theo dõi. Kết quả thị lực: trước khi xuất viện thị lực dưới 1/10 chiếm 75%, 3 tháng sau tỷ lệ này là 20%. Kết quả nhãn áp: trước khi xuất viện tỷ lệ nhãn áp bình thường là 85%, 3 tháng sau mổ tỷ lệ này là 100%.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00713

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/