Vai trò truyền máu trong ghép tủy xương

Tên bài báo:Vai trò truyền máu trong ghép tủy xương

Tác giả:    Trần Văn Bé

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    5    Tập:    204    Trang:    1-7

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00712

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/