Một số nhận xét về bệnh đái tháo đường ở phụ nữ có thai tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ 2010 – 2011

Một số nhận xét về bệnh đái tháo đường ở phụ nữ có thai tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ 2010 – 2011.Đái tháo đƣờng theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là một hội chứng có đặc tính biểu hiện bằng tăng glucose máu do hậu quả của việc thiếu hoặc mất hoàn toàn insulin hoặc do có liên quan đến sự suy yếu trong bài tiết và hoạt động của insulin.

Đái tháo đƣờng là bệnh không lây có tốc độ phát triển nhanh nhất trong những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Theo thống kê của Hiệp hội Đái tháo đƣờng quốc tế (IDF): năm 1995 cả thế giới có 135 triệu ngƣời mắc thì năm 2010 con số này đã là 221 triệu.

Tại Việt nam, năm 2001 lần đầu tiên điều tra dịch tễ bệnh đái tháo đƣờng thấy tỷ lệ bệnh đái tháo đƣờng là 4%, tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose là 5,1%, tỷ lệ các yếu tố nguy cơ dẫn đến đái tháo đƣờng là 38,5% nhƣng điều đặc biệt nguy hiểm là 64,9% số ngƣời mắc không đƣợc phát hiện.

Ở phụ nữ có thai, bên cạnh những trường hợp mắc bệnh đái tháo đƣờng sẵn có từ trƣớc khi có thai xuất hiện thêm thể đái tháo đƣờng thai nghén. Tỷ lệ này ở nước ta không thấp và đang có xu hƣớng gia tăng: năm 2000 là 3,6% (Nguyễn T. Kim Chi và cộng sự tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) [5], 2006 – 2008: 7,8% (Vũ Bích Nga và cộng sự tại Bệnh viện Phụ sản Trung ƣơng và Khoa sản Bệnh viện Bạch mai) [6]. Diễn biến lâm sàng của thai phụ đái tháo đƣờng rất phức tạp ảnh hƣởng tới mẹ và con: sản phụ dễ mắc các bệnh viêm nhiễm trên da, phụ khoa, tiết niệu. Nặng hơn nữa là tăng huyết áp, tiền sản giật, sản giật, đẻ non. Thai nhiều nguy cơ chết lƣu, chậm phát triển hoặc thai to sang chấn trong cuộc đẻ, tỷ lệ tử vong chu sinh tăng.

Có nhiều nghiên cứu về đái tháo đƣờng thai kỳ nhƣng theo dõi diễn biến lâm sàng, cận lâm sàng của mẹ và thai trong thai kỳ, thái độ xử trí sản khoa ở cả 2 nhóm thai phụ đái tháo đƣờng sẵn có và đái tháo đƣờng thai nghén thì

chƣa đƣợc đề cập tới. Xuất phát từ thực tiễn này chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Một số nhận xét về bệnh đái tháo đường ở phụ nữ có thai tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ 2010 – 2011” với các mục tiêu sau:

1.Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thai phụ đái tháo đƣờng và thai phụ đái tháo đƣờng thai nghén.

2.Nhận xét xử trí sản khoa đối với thai phụ đái tháo đƣờng và thai phụ đái tháo đƣờng thai nghén.

 

You may also like...