Một vài hoạt tính sinh dược học của thành phần polyphenol và flavonoid cây mướp đắng

Tên bài báo:Một vài hoạt tính sinh dược học của thành phần polyphenol và flavonoid cây mướp đắng (Momordica charantia L.)
Tác giả:     Nguyễn Quốc Khang, Bá Thị Châm
Tên tạp chí:     Dược học
Năm xuất bản:     2002     Số:     3     Tập:     311     Trang:     13-16
Tóm tắt:     Các chế phẩm polyphenol từ quả và lá cây mướp đắng thu nhận bằng chưng cất Soxhlett và thu nhận flavonoid theo phương pháp Talli, các enzym catalase và peroxidase chiết rút từ huyết thanh nhóm máu O của người tại BV Bạch Mai. Các chế phẩm polyphenol và flavonoid có khả năng kìm hãm hoạt tính các enzym catalase và peroxidase tương đối mạnh. Thành phần polyphenol và flavonoid có tác dụng rất khác nhau đối với peroxidase của các nhóm máu khác nhau ở người. Flavonoid quả và lá đều có tác dụng làm giảm glucose trong máu chuột từ 15% đến 30% trong 6 giờ xử lý thuốc. Các chế phẩm của quả và lá đều có tính kháng khuẩn.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00124

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


    

You may also like...