Đánh giá việc lựa chọn và sử dụng thuốc chống nhiễm khuẩn của hội đồng thuốc và điều trị tại các TT y tế huyện, thành phố, tỉnh Đaklak năm 1999

Tên bài báo:Đánh giá việc lựa chọn và sử dụng thuốc chống nhiễm khuẩn của hội đồng thuốc và điều trị tại các TT y tế huyện, thành phố, tỉnh Đaklak năm 1999

Tác giả:    Nguyễn Hữu Huyên

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    6    Tập:    302    Trang:    4-5

Tóm tắt:    Khảo sát tại 14 TTYT huyện, thành phố từ 1/1/1999-31/12/1999. Kết quả cho thấy nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất là các kháng sinh nhóm beta lactamin, nhóm quinolon và nhóm cephalosporin. Tỉ lệ kinh phí trung bình chi cho thuốc chống nhiễm khuẩn trên tổng số tiền thuốc của TTYT là 23,39%.. Thuốc chống nhiễm khuẩn hàng đầu được lựa chọn là sulfamethoxazol và trimethoprim

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00124

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...