Mức độ strees của cán bộ và nhân viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội

Mức độ strees của cán bộ và nhân viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Đặng Đức Nhu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định thực trạng mức độ stress trong cán bộ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Tổng cộng có 210 cán bộ giảng viên được chọn ngẫu nhiên tham gia vào nghiên cứu. Bộ công cụ Thang đo cảm nhận căng thẳng (Perceived stress scale – PSS-4) rút gọn với 4 câu hỏi được sử dụng nhằm đo lường mức độ stress của cán bộ. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa mức độ stress và một số yếu tố. Kết quả cho thấy có cán bộ trường có mức độ stress ở mức trung bình. Kết quả phân tích đa biến cho thấy nhóm tuổi 39-49 và nhóm kỹ thuật viên có mức độ stress cao hơn so với các nhóm khác. Nghiên cứu cho thấy, cần có biện pháp điều chỉnh ngắn hạn và dài hạn nhằm giảm thiểu mức độ stress của các cán bộ.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...