Nghiên cứu cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị chấn thương nhãn cầu nặng

Nghiên cứu cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị chấn thương nhãn cầu nặng.Chấn thương nhãn cầu là một cấp cứu thường gặp trong nhãn khoa và là nguyên nhân gây mù đứng thứ 3 ở Việt Nam sau đục thể thủy tinh và glôcôm. Những chấn thương nhãn cầu nặng, đặc biệt là chấn thương hở thường liên quan đến bán phần sau gây ra những tổn thương nghiêm trọng về giải phẫu và chức năng thị giác, thậm chí phải bỏ mắt mặc dù đã được can thiệp phẫu thuật.
Cùng với sự phát triển kỹ thuật cắt dịch kính hiện đại, sự cải tiến các dụng cụ vi phẫu và vật liệu ấn độn nội nhãn (dầu silicone, khí nở) đã đưa đến cơ hội điều trị cho những bệnh nhân chấn thương nhãn cầu nặng, ít nhất là giữ lại mắt hoặc một phần thị lực bằng phương pháp cắt dịch kính sớm bơm dầu silicone nội nhãn.
Mặc dù nhiều phẫu thuật viên đều đồng thuận về hầu hết các chỉ định cắt dịch kính trong điều trị chấn thương nhãn cầu hở nhưng thời điểm can thiệp vẫn còn nhiều tranh cãi. 
Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau do chấn thương. Tuy nhiên chấn thương nhãn cầu nặng rất đa dạng và phức tạp nên việc điều trị luôn là một thách thức đối với các nhà nhãn khoa. Để góp phần vào điều trị và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị chấn thương nhãn cầu nặng” với hai mục tiêu:
1.    Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị chấn thương nhãn cầu nặng.
2.    Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật.
2. Những đóng góp mới của luận án:
–    Đây là nghiên cứu đầu tiên và tương đối đầy đủ về phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị chấn thương nhãn cầu nặng. Bao gồm các đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị.
–    Luận án đưa ra được kết quả của phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn trong vòng 100 giờ có tỷ lệ thành công cao hơn 2,71 lần so với phẫu thuật sau 100 giờ.
–    Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra được một số yếu tố ảnh hưởng, góp phần chỉ định, tiên lượng và làm giảm nguy cơ biến chứng của phẫu thuật cắt dịch kính bơm dầu silicone nội nhãn điều trị chấn thương nhãn cầu nặng.
–    Nghiên cứu chỉ ra được vai trò tiên lượng thị lực bệnh nhân chấn thương mắt dựa trên thang điểm OTS. 
3. Bố cục của luận án:
Luận án có 124 trang, gồm Đặt vấn đề (2 trang), 4 chương: Chương 1: Tổng quan (32 trang), Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (19 trang), Chương 3: Kết quả nghiên cứu (31 trang), Chương 4: Bàn luận (37 trang), Kết luận (2 trang).
Ngoài ra còn có: phần tài liệu tham khảo, 2 phụ lục, bảng, biểu đồ, hình ảnh minh họa kết quả của phẫu thuật. 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/