NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NGỰC NGOÀI Ở NGƯỜI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NGỰC NGOÀI Ở NGƯỜI VIỆT NAM
Hoàng Bảo Tín1,, Võ Văn Hải2

Mục tiêu: Khảo sát các dạng nguyên uỷ, kích thước của động mạch ngực ngoài. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 15 xác người Việt Nam trưởng thành tại Bộ môn Giải phẫu học trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh từ tháng 07/2021 đến tháng 02/2022. Kết quả: Mẫu nghiên cứu có tuổi trung bình 68,4±12,6 tuổi, tỷ lệ nam là 80%. Động mạch ngực ngoài chủ yếu xuất phát từ đoạn II động mạch nách (60%). Đường kính động mạch ngực ngoài 1,98±0,43mm tại nguyên uỷ, 1,13±0,23mm tại điểm vào cơ ngực lớn. Chiều dài động mạch ngực ngoài từ nguyên uỷ đến điểm vào cơ 124,78±21,40mm. Kết luận: Động mạch ngực ngoài có nguyên uỷ chủ yếu từ đoạn II của động mạch nách (60%) và động mạch dưới vai (36,67%). Động mạch ngực ngoài đa số có kích thước lớn hơn 1,5mm (93,33%), có thể bảo tồn khi lấy vạt để tăng khả năng sống của vạt.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02676

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Trên thế giới, mặc dù các dạng nguyên uỷ của các nhánh động mạch nách đã được đề cập nhiều nhưng các nghiên cứu về động mạch ngực ngoài vẫn còn nhiều tranh cãi [1]. Các nghiên cứu cho thấy động mạch ngực ngoài có thể xuất phát từ đoạn I, II và III của động mạch nách [2], từ động mạch cùng vai ngực, động mạch ngực lưng hoặc động mạch dưới vai[1]… Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu đề cập đến động mạch ngực ngoài. Tuy nhiên các nghiên cứu còn nhiều khác biệt về dạng nguyên uỷ và kích thước, cũng như chưa đề cập đến sự phân nhánh của động mạch ngực ngoài. Do đó, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu động mạch ngực ngoài ở người Việt Nam” với mục tiêu: Khảo sát các dạng nguyên uỷ, kích thước của động mạch ngực ngoà

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/