Nghiên cứu phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục và đặt thể thủy tinh nhân tạo ở mắt cận thị nặng

Luận án Nghiên cứu phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục và đặt thể thủy tinh nhân tạo ở mắt cận thị nặng.Cận thị đã được Aristote mô tả từ 350 năm trước công nguyên với đặc điểm hầu hết là những mắt có trục nhãn cầu dài. Tần suất cận thị nặng thay đổi tùy theo chủng tộc. Theo Metge P [149], ở Mỹ có 70 triệu người bị cận thị, trong đó cận thị nặng chiếm khoảng 2,1% dân số. Ở Pháp, có khoảng 7 triệu người cận, trong đó có khoảng 550.000 người cận thị trên – 6D. Ở Nhật, khoảng 2,16% người đi khám mắt bị cận thị nặng, ước lượng tỷ lệ người bị cận thị nặng trong dân số là 1%. Ở Việt Nam, tuy chưa có số liệu chính xác về số người bị cận nặng trong cộng đồng, nhưng theo số liệu của Bệnh viện Mắt trung ương thì khoảng 30% bệnh nhân đến khám mắt có tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm đa số. Theo các điều tra ở một số trường học tại Hà Nội [3], [11] và thành phố Hồ Chí Minh [6], tỷ lệ cận thị chiếm khoảng 2328%. Theo công bố của trung tâm mắt thành phố Hồ Chí Minh [6] thì tật khúc xạ chiếm 7,5% học sinh sinh viên, trong đó cận thị đơn thuần chiếm 3,5% và cận thị bệnh lý chiếm tỷ lệ 0,2%. Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng cận thị nặng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sinh hoạt và làm việc của bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2006.00807

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Trên mắt cận thị nặng, đục thể thủy tinh xuất hiện sớm hơn khoảng 10 năm so với mắt chính thị, thường gặp ở người trên 60 tuổi và có thể xuất hiện sớm hơn ở những mắt có trục nhãn cầu dài [149]. Điều trị triệt để cho những trường hợp này sẽ vừa giải quyết độ cận thị, vừa lấy đi thể thủy tinh đục. Những phương pháp phẫu thuật trên mắt cận thị nặng trước đây như phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao kèm theo đặt thể thủy tinh nhân tạo tiền phòng, hoặc phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao kèm theo đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng tuy có mang lại thị lực cho bệnh nhân, nhưng cũng có rất nhiều biến chứng như loạn dưỡng giác mạc, đục bao sau xuất hiện sớm, xuất huyết tống, phù hoàng điểm dạng nang và trầm trọng nhất là bong võng mạc.

Nếu thực hiện phẫu thuật khúc xạ mà không lấy thể thủy tinh đục thì kết quả sau mổ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Vì vậy trên thế giới đang có nhiều nghiên cứu phối hợp lấy thể thủy tinh đục và đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt cận thị nặng, với mục đích đem lại thị lực cao và giảm tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật. Có nhiều công trình nghiên cứu lấy thể thủy tinh đục kết hợp đặt thể thủy tinh nhân tạo đã cho kết quả rất tốt về mặt khúc xạ cũng như hạ thấp tỷ lệ các biến chứng do phẫu thuật trên mắt cận thị nặng như các công trình của Alledredge C.D [20], Badr I.A [22], Fan D.S [39], Gross K.A [46], Guell J.L [47], Kohnen S [71], Menezo J.L [91].
Ở Việt Nam các phương pháp phẫu thuật đã được thực hiện trên mắt cận thị nặng như: Rạch giác mạc hình nan hoa, điều chỉnh tật khúc xạ bằng laser Excimer…nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục kết hợp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt cận thị nặng. Vì vậy chúng tôi tiến hành công trình: “Nghiên cứu phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục và đặt thể thủy tinh nhân tạo ở mắt cận thị nặng”.
Nhằm mục tiêu:
1- Nghiên cứu đặc điểm phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục và đặt thể thủy tinh nhân tạo ở mắt cận thị nặng.
2- Đánh giá kết quả gần và xa của phẫu thuật điều chỉnh khúc xạ.
3- Đề xuất chỉ định và chống chỉ định của phương pháp mổ đặt thể
thủy tinh nhân tạo ở mắt cận thị nặng bị đục thể thủy tinh.
MỤC LỤC Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Định nghĩa mắt cận thị nặng 3
1.2. Các biến đổi ở mắt do cận thị nặng 4
1.3. Các phương pháp điều chỉnh khúc xạ cho mắt cận thị nặng 9
1.4. Phẫu thuât lấy thể thủy tinh đuc và đăt thể thủy tinh nhân tao trên
mắt cân thị năng 13
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
2.1. Đối tượng nghiên cứu 36
2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61
3.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 61
3.2. Đặc điểm của mắt cận thị 62
3.3. Kết quả trong phẫu thuật 72
3.4. Kết quả thị lực và khúc xạ sau phẫu thuật 73
3.5. Biến chứng của phẫu thuật 90
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 99
4.1. Về đặc điểm phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục và đặt thể thủy tinh nhân
tạo ở mắt cận thị nặng 99
4.2. Về lựa chọn phương pháp phẫu thuật 110
4.3. Bàn về kết quả thị lực sau phẫu thuật 114
4.4. Về biến chứng sau phẫu thuật 117
KẾT LUẬN 133
ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 136
KIẾN NGHỊ 136
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC: 1. Bảng qui đổi thị lực thập phân-LogMAR
2. Phiếu theo dõi bệnh nhân phẫu thuật thể thủy tinh
3. Danh sách bệnh nhân tham gia nghiên cứu
4. Một số hình ảnh của bệnh nhân

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/