NGHIÊN CỨU SỰ BIỀU LỘ CỦA EGFR, HER2 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI LÂM SÀNG, NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỀU MÔ DẠ DÀY

NGHIÊN CỨU SỰ BIỀU LỘ CỦA EGFR, HER2 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI LÂM SÀNG, NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỀU MÔ DẠ DÀY.Ung thư dạ dày,với chủ yếu là ung thư biểu mô dạ dày, là một bệnh ung thư thường gặp, với số lượng tử vong đứng hàng thứ hai trên thế giới. Theo ước tính, hằng năm trên thế giới có khoảng 738.000 trường hợp tử vong do ung thư dạ dày [45]. Việt Nam thuộc khu vực nguy cơ ung thư dạ dày trung bình cao, với tỷ lệ mắc mới chuẩn hóa theo tuổi là 21,8 ở nam và 10,0 ở nữ mỗi 100.000 dân [46].

MÃ TÀI LIỆU

TONGHOP.00050

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị nhưng tiên lượng ung thư dạ dày hiện nay vẫn còn xấu, đặc biệt là ung thư dạ dày tiến triển, với tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ khoảng 28% [26]. Các liệu pháp hóa trị là cần thiết ở đa số bệnh nhân ungthư dạ dày tiến triển, nhưng chúng chỉ cải thiện tiên lượng ở một số ít bệnh nhân có chọn lọc với thời gian sống thêm tối đa không quá 12 tháng và độc tính cao [88]. Bên cạnh đó, hiện nay, vẫn chưa có dấu ấn sinh học nào giúp lựa chọn bệnh nhân vào các liệu pháp hóa trị này.

Trong khoảng hai thập niên gần đây, bằng các kỹ thuật nghiên cứu tế bào ở mức phân tử, trong đó có kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch, người ta đã xác định nhiều yếu tố phân tử có liên quan với quá trình phát sinh và tiến triển ung thư dạ dày, trong đó có thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì (Epidermal Growth Factor Receptor: EGFR) và thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì người loại 2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2: HER2). EGFR và HER2 thường quá biểu lộ trong nhiều tế bào ung thư, kể cả ung thư dạ dày. Hoạt hóa EGFR sai lệch là yếu tố quan trọng của quá trình phát sinh ung thư đồng thời cũng là yếu tố kích thích sự tăng trưởng ác tính của tế bào ung thư. HER2 là đối tác dị nhị trùng hóa của EGFR. Do vậy, HER2 là dấu ấn phân tử được dùng làm chỉ số tiên lượng cùng với EGFR trong nhiều loại ung thư [85]. Các thuốc điều trị đích EGFR và/hoặc HER2 mang lại nhiều kết quả hứa hẹn hơn so với các thuốc khác trong điều trị ung thư dạ dày, nhất là các trường hợp có biểu lộ EGFR và/hoặc HER2 [47]. Trong một nghiên cứu, Han nhận thấy 7 bệnh nhân có biểu lộ EGFR đều đáp ứng với thuốc kháng

EGFRcetuximab, trong khi tỷ lệ đáp ứng của 27 bệnh nhân còn lại chỉ có 37% (p <0,001) [54]. Thử nghiệm lâm sàng ToGA cũng cho thấy ở các bệnh nhân ung thư dạ dày tiến triển HER2 dương tính,thuốc kháng HER2 trastuzumab làm giảm nguy cơ tử vong, kéo dài thời gian sống thêm và đượcdung nạp tốt [31]. Các kết quả này cho thấy tính cần thiết phải chọn lựa đối tượng vào các điều trị đích thông qua các dấu ấn phân tử như EGFR, HER2.

Tại Việt Nam, sự biểu lộ các dấu ấn phân tử EGFR, HER2 đã được nghiên cứu và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú [6], [8], nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về các dấu ấn này trong ung thư dạ dày. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài này với các mục tiêu sau:

– Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và tỷ lệ biểu lộ của EGFR, HER2 ở các bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày.

– Đánh giá mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR, HER2 với đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học ở nhóm bệnh nhân này.

1. Ý nghĩa khoa học

– Ứng dụng một kỹ thuật mới là hóa mô miễn dịch để xác định tỷ lệ biểu lộ EGFR, HER2 trong ung thư dạ dày trên mẫu mô sinh thiết dạ dày qua nội soi, làm cơ sở để xây dựng phân loại mới ung thư dạ dày ở mức phân tử.

– Xác định mối liên quan giữa biểu lộ EGFR, HER2 với đặc điểm lâm sàng, hình ảnh đại thể và mô bệnh học ung thư dạ dày nhằm giúp hiểu biết tốt hơn về cấu trúc mức phân tử của ung thư dạ dày, làm cơ sở tiếp tục ứng dụng hóa mô miễn dịch trong tiên lượng, dự đoán đáp ứng với các liệu pháp điều trị hướng đích EGFR, HER2 trong ung thư dạ dày.

2. Ý nghĩa thực tiễn

– Ung thư dạ dày là một bệnh khá phổ biến ở nước ta, tiên lượng nặng và hiệu quả của hóa trị không cao. Nghiên cứu này cung cấp cho bác sỹ lâm sàng thêm một công cụ mới là những yếu tố mức phân tử EGFR và HER2 để lựa chọn bệnh nhân vào điều trị bằng trastuzumab, một liệu pháp điều trị đích mới có hiệu quả đối với ung thư dạ dày tiến triển đã được chấp nhận ở nhiều nước trên thế giới.

– Kết quả biểu lộ EGFR và HER2 có thể giúp cho các nhà lâm sàng lựa chọn phác đồ hóa trị phù hợp cũng như tiên lượng bệnh.

MỤC LỤC

Lời cảm ơn Lời cam đoan Các chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ Danh mục hình ảnh Mục lục

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ ung thư dạ dày 3

1.2. Giải phẫu bệnh ung thư dạ dày 6

1.3. Chẩn đoán, điều trị và tiên lượng ung thư dạ dày 14

1.4. EGFR và HER2 trong ung thư dạ dày 20

1.5. Các nghiên cứu có liên quan 31

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35

2.1. Đối tượng nghiên cứu 35

2.2. Phương pháp nghiên cứu 35

CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ 53

3.1. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và sự biểu lộ

EGFR, HER2 trong ung thư biểu mô dạ dày 53

3.2. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR, HER2 với các đặc điểm lâm

sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học 70

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 79

4.1. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và sự biểu lộ

EGFR và HER2 trong ung thư biểu mô dạ dày 79

4.2. Mối liên quan giữa sự biểu lộ EGFR, HER2 với các đặc điểm lâm

sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học 103

KÉT LUẬN 116

KIÉN NGHỊ 118

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 119

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/