Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò tác dụng sinh học của một số hợp chất bêta-aminoceton dẫn chất của 5-bromo vanilin

Tên bài báo:Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò tác dụng sinh học của một số hợp chất bêta-aminoceton dẫn chất của 5-bromo vanilin
Tác giả:     Nguyễn Kim Thu, Giang Thị Sơn, Vũ Thị Thu Hiền
Tên tạp chí:     Dược học
Năm xuất bản:     2000     Số:     6     Tập:     290     Trang:     10-12
Tóm tắt:     
Từ vanilin đã tổng hợp được 6 hợp chất beta-aminoceton dẫn chất của 5-bromo vanilin. Các kết quả phân tích cho thấy chúng có cấu trúc đúng như công thức lý thuyết dự kiến tổng hợp. Kết quả thăm dò tác dụng sinh học cho thấy cả 6 chất thu được đều có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm ở các mức độ khác nhau. Từ kết quả nêu trên tác giả dự đoán có thể tìm được các chất có tác dụng sinh học để ứng dụng trong lâm sàng từ dãy chất này.r. 10-12,

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00213

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/