Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngoài giờ của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện phổi Trung ương

Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngoài giờ của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện phổi Trung ương
The demand for out – of – hours health care service of inpatients in Viet Nam National Lung Hospital
Tác giả: Hoàng Hữu Toản, Đặng Đức Nhu, Trần Văn Tiến
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 345 bệnh nhân nội trú về nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoài giờ ở Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2014. Kết quả cho thấy tỷ lệ đối tượng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày thứ 7 và Chủ nhật đạt tỷ lệ cao nhất là 42,03%, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngoài giờ ngày thường của đối tượng chiếm tỷ lệ thấp hơn là 39,13%. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngoài giờ của bệnh nhân nội trú là khá cao. Vì vậy, bệnh viện cần phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoài giờ để đáp ứng.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/