Những đổi mới trong phẫu thuật tai nội soi, 2020

Những đổi mới trong phẫu thuật tai nội soi, 2020 .Cuốn sách này tập trung vào phẫu thuật tai qua nội soi, một lĩnh vực đã trở thành trọng tâm của các nghiên cứu tiên tiến trên toàn cầu, đặc biệt là ở Ý, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Phẫu thuật tai đã bắt đầu bắt kịp các lĩnh vực y học khác trong việc kết hợp ống nội soi vào các quy trình phẫu thuật, và phẫu thuật tai nội soi, xâm lấn tối thiểu đang thu hút được sự chú ý của quốc tế.

Những đổi mới trong phẫu thuật tai nội soi thể hiện công trình của “trường phái” phẫu thuật viên Nhật Bản liên quan đến việc thúc đẩy phẫu thuật tai nội soi và đặc biệt là phẫu thuật tai qua nội soi (TEES). Cuốn sách này không chỉ tìm cách giải thích TEES một cách chi tiết để giảm bớt mối quan tâm của bác sĩ phẫu thuật liên quan đến thủ tục này, nó còn mô tả những tiến bộ gần đây như kết hợp các dụng cụ hỗ trợ để mở rộng phạm vi của TEES; kết hợp TEES với các kỹ thuật mới nhất trong y học tái tạo; tận dụng sự tiến bộ trong công nghệ máy tính như mô phỏng 3D và thực tế ảo, v.v. Những cải tiến trong Phẫu thuật Tai Nội soi được thiết kế để giúp làm trơn đường học tập cho người mới bắt đầu cũng như hướng dẫn tất cả độc giả về những con đường mới mà phẫu thuật tai nội soi đang bắt đầu.

Những đổi mới trong phẫu thuật tai nội soi, 2020
Innovations in Endoscopic Ear Surgery
Editors
Seiji Kakehata
Tsukasa Ito
Daisuke Yamauchi
Copyright
2020

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/