Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh vancomycin tại bệnh viện Lão khoa Trung ương

Khóa luận tốt nghiệp đại học Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh vancomycin tại bệnh viện Lão khoa Trung ương.Kháng sinh đã và vẫn luôn là nhóm thuốc quan trọng đối với con người trong điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh một cách lạm dụng đã dẫn đến sự xuất hiện và gia tăng không ngừng, về cả số loài và số lượng – của các vi khuẩn kháng thuốc. Để có thể làm giảm hoặc đảo ngược tình trạng kháng thuốc, cần phải thực hành quản lý kháng sinh tốt, tăng việc sử dụng phù hợp và giảm việc sử dụng nhiều theo kinh nghiệm [23,54].

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2022.00574

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Nói riêng về vancomycin, đây là loại kháng sinh thuộc nhóm glycopeptid, là lựa chọn hàng đầu để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn Gram dương đề kháng với betalactam, nổi bật là Staphylococcus aureus kháng methicillin. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1989, vi khuẩn enterocci kháng vancomycin đã xuất hiện và gia tăng nhanh chóng. Cho đến nay, chủng vi khuẩn này, cùng với chủng Staphylococcus aureus kháng methicillin và các chủng trung gian khác trở thành một vấn đề nghiêm trọng, nhất là đối với nhiễm trùng bệnh viện. Uỷ ban Tư vấn Thực hành Kiểm soát Nhiễm trùng bệnh viện đã đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng vancomycin một cách thận trọng, giáo dục cán bộ y tế về tình trạng kháng thuốc cũng như cập nhật đầy đủ dữ liệu vi sinh [20].
Bệnh viện Lão khoa Trung ương là bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về Lão khoa, là tuyến cao nhất trong hệ thống thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Việt Nam. Phần lớn bệnh nhân tại bệnh viện đều từ 50 tuổi trở lên, có nhiều bệnh lý nhiễm khuẩn phức tạp cũng như mắc nhiều bệnh mắc kèm, chức năng sinh lý và sức khoẻ có sự khác biệt. Chính vì vậy, việc kê đơn thuốc có kháng sinh tại bệnh viện là rất phổ biến, trong đó có vancomycin. Vancomycin cũng nằm trong danh mục thuốc cần hội chẩn khi kê đơn của bệnh viện. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài “ Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh vancomycin tại bệnh viện Lão khoa Trung ương” với hai mục tiêu sau:
1. Khảo sát tình hình tiêu thụ kháng sinh vancomycin tại bệnh viện Lão khoa Trung ương giai đoạn 2016-2019
2. Phân tích tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh vancomycin năm 2019 tại bệnh viện Lão khoa Trung ương

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………………………………………………… 2
1.1. Kháng sinh Vancomycin………………………………………………………………. 2
1.1.1. Tính chất vật lý – hoá học: ………………………………………………………….. 2
1.1.2. Cơ chế tác dụng và phổ tác dụng ………………………………………………….. 2
1.1.3. Đặc điểm dược động học…………………………………………………………….. 3
1.1.4. Ứng dụng chỉ số PK/PD của vancomycin trong điều trị……………………. 4
1.1.5. Tác dụng không mong muốn ……………………………………………………….. 6
1.1.6. Thách thức sử dụng vancomycin trong thực hành lâm sàng………………. 7
1.2. Chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện……………………………… 9
1.2.1. Nội dung chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện ………………….. 9
1.2.2. Đánh giá sử dụng kháng sinh hợp lý tại bệnh viện…………………………. 10
CHƯƠNG 2 – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………….. 15
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………… 15
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 1 ………………………………………….. 15
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 2 ………………………………………….. 15
2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………. 15
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 1 ……………………………………… 15
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu của mục tiêu 2 ……………………………………… 16
2.3. Phương pháp xử lý dữ liệu …………………………………………………………. 19
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 20
3.1. Phân tích tình hình tiêu thụ kháng sinh Vancomycin tại bệnh viện Lão
khoa Trung ương giai đoạn 2016 – 2019 ……………………………………………….. 203.1.1. Mức độ tiêu thụ của các nhóm kháng sinh chính toàn viện năm 2019.. 20
3.1.2. Mức độ tiêu thụ vancomycin trên toàn viện giai đoạn 2016 – 2019 ….. 21
3.1.3. Mức độ tiêu thụ vancomycin tại các khoa lâm sàng năm 2019…………. 21
3.2. Phân tích tình hình sử dụng và tính phù hợp của việc sử dụng kháng
sinh vancomycin năm 2019…………………………………………………………………… 22
3.2.1. Mô tả đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu ………………………………….. 23
3.2.2. Đặc điểm sử dụng vancomycin…………………………………………………… 29
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ……………………………………………………………………….. 36
4.1. Bàn luận về mức độ tiêu thụ vancomycin tại bệnh viện Lão khoa
Trung ương ………………………………………………………………………………………… 36
4.1.1. Tình hình tiêu thụ của các nhóm kháng sinh chính trên toàn viện năm
2019 36
4.1.2. Tình hình tiêu thụ của vancomycin trên toàn viện………………………….. 37
4.2. Bàn luận về tình hình sử dụng vancomycin trên toàn viện năm 2019 38
4.2.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu ………………………………………….. 38
4.2.2. Đặc điểm sử dụng vancomycin…………………………………………………… 42
4.3. Một số ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu………………………………….. 46
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………………………….. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Khóa luận tốt nghiệp đại học Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh vancomycin tại bệnh viện Lão khoa Trung ương.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/