SO SÁNH KẾT QUẢ PHÔI HỌC CỦA KỸ THUẬT TRƯỞNG THÀNH NOÃN NON CAPA-IVM CHO CÁC NOÃN THU ĐƯỢC TỪ NANG <6 MM VÀ ≥6 MM

SO SÁNH KẾT QUẢ PHÔI HỌC CỦA KỸ THUẬT TRƯỞNG THÀNH NOÃN NON CAPA-IVM CHO CÁC NOÃN THU ĐƯỢC TỪ NANG <6 MM VÀ ≥6 MM
Lê Hoàng Anh1, Phạm Hoàng Huy1, Phan Thị Kim Anh1, Đặng Quang Vinh1, Vương Thị Ngọc Lan2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Đối với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển, kích thước nang noãn có vai trò quan trọng trong khả năng trưởng thành của noãn. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu khảo sát khả năng trưởng thành và kết quả phôi của noãn non thu nhận từ các kích thước nang khác nhau của trưởng thành noãn trong ống nghiệm (IVM).

Mục tiêu: So sánh kết quả phôi học của kỹ thuật nuôi cấy IVM hai bước mới (được gọi là CAPA-IVM) cho các noãn thu đươc từ nang <6 mm và ≥6 mm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu trên bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang hoặc kiểu hình buồng trứng đa nang, <38 tuổi, có tối thiểu 25 nang (2-9mm) trên siêu âm và được thực hiện kỹ thuật CAPA-IVM. Tại thời điểm chọc hút noãn, phức hợp noãn-tế bào hạt (COC) thu nhận được được chia vào 2 nhóm phụ thuộc vào kích thước nang (<6 mm và ≥6 mm).

Kết quả: Có 731 COC được khảo sát, trong đó, 578 COC thu được từ nang có kích thước <6 mm và 153 COC từ nang ≥6 mm. Tỷ lệ trưởng thành, thụ tinh, tạo phôi và phôi tốt của noãn ở 2 nhóm lần lượt là 61,1% và 72,5%, p=0,01; 48,8% và 60,8%, p=0,008; 31,7% và 43,1%, p=0,008; 17,6% và 26,8%, p=0,01.

Kết luận: Các noãn thu được từ nang có kích thước ³ 6mm cho kết quả phôi học tốt hơn những noãn đến từ nang có kích thước <6 mm.

Sinh lý sự phát triển của nang noãn được bắt đầu từ những nang noãn nguyên thuỷ với kích thước 50 µm, phát triển qua các giai đoạn khác nhau, thành nang noãn sơ cấp, nang noãn thứ cấp, rồi thành nang noãn có hốc với kích thước 2-5 mm. Sau đó các nang noãn có hốc bước vào giai đoạn chọc lọc và vượt trội, kết quả là chỉ có 1 nang noãn phát triển đến giai đoạn nang noãn trưởng thành hay còn gọi là nang De Graaf với kích thước 20 mm để phóng noãn.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00129

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/