Tagged: bệnh lý tuyến giáp

Atlas siêu âm tuyến giáp, ấn bản 2020

Atlas siêu âm tuyến giáp, ấn bản 2020.Kết hợp hình ảnh siêu âm chất lượng cao với văn bản giải thích rõ ràng và ngắn gọn, cuốn atlas này bao gồm các mô tả...

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ BỆNH TUYẾN GIÁP (CƯỜNG, SUY GIÁP) TRÊN THAI PHỤ ĐƯỢC QUẢN LÝ THAI NGHÉN TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ BỆNH TUYẾN GIÁP (CƯỜNG, SUY GIÁP) TRÊN THAI PHỤ ĐƯỢC QUẢN LÝ THAI NGHÉN TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ BỆNH TUYẾN GIÁP (CƯỜNG, SUY GIÁP) TRÊN THAI PHỤ ĐƯỢC QUẢN LÝ THAI NGHÉN TẠI THÁI NGUYÊN.Tỷ lệ rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai kỳ thay đôi từ...

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh,thể tích tuyến giáp người bình thường và bệnh nhân basedow bằng siêu âm, xạ hình, cắt lớp vi tính

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh,thể tích tuyến giáp người bình thường và bệnh nhân basedow bằng siêu âm, xạ hình, cắt lớp vi tính

Luận án Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh,thể tích tuyến giáp người bình thường và bệnh nhân basedow bằng siêu âm, xạ hình, cắt lớp vi tính.Tuyến giáp là một tuyến nôi tiết có...

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto.Bệnh lý tuyến giáp là một trong những bệnh lý hay gặp, theo Tumbridge và cộng sự...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/