Tagged: điều trị tăng huyết áp

Điều trị tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện đa khoa Tuy An: Một vài nhận xét và bàn luận

Điều trị tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện đa khoa Tuy An: Một vài nhận xét và bàn luận

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Điều trị tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện đa khoa Tuy An: Một vài nhận xét và bàn luận.Tăng huyết áp (THA) là...

Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị ngoại trú tại ba trạm y tế xã của huyện Phú Xuyên Hà Nội năm 2019

Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị ngoại trú tại ba trạm y tế xã của huyện Phú Xuyên Hà Nội năm 2019

Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị ngoại trú tại ba trạm y tế xã của huyện Phú Xuyên Hà...

Áp dụng phân tích chi phí-thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014

Áp dụng phân tích chi phí-thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014

Áp dụng phân tích chi phí-thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014.Trong xu...

Sơ bộ nhận xét điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn I, II (tăng huyết áp nhẹ, tăng huyết áp vừa)

Sơ bộ nhận xét điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn I, II (tăng huyết áp nhẹ, tăng huyết áp vừa)

Tên bài báo:Sơ bộ nhận xét điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn I, II (tăng huyết áp nhẹ, tăng huyết áp vừa) bằng phương pháp khí công-dưỡng sinh Tác giả:    Trần...

Thực trạng và kiến thức, thực hành về bệnh tăng huyết áp ở người cao tuổi tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng năm 2015

Thực trạng và kiến thức, thực hành về bệnh tăng huyết áp ở người cao tuổi tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng năm 2015

Luận văn thạc sĩ y học Thực trạng và kiến thức, thực hành về bệnh tăng huyết áp ở người cao tuổi tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng năm 2015/ Nguyễn Quốc...

Thực trạng kiến thức và sự tuân thủ điều trị của các bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Hồng Bàng năm 2013

Thực trạng kiến thức và sự tuân thủ điều trị của các bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Hồng Bàng năm 2013

Luận văn thạc sĩ y học Thực trạng kiến thức và sự tuân thủ điều trị của các bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Hồng Bàng...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/