Tagged: điều trị ung thư

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u quái không thuần thục ở buồng trứng 0

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u quái không thuần thục ở buồng trứng

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u quái không thuần thục ở buồng trứng.Ung thư buồng trứng là bệnh lý phụ khoa ác tính...

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm trực tràng và đại tràng sigma do xạ trị

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm trực tràng và đại tràng sigma do xạ trị

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm trực tràng và đại tràng sigma do xạ trị.Ung  thư  là  một  bệnh  lý  phổ  biến  và  xạ  trị  hiện  là  một  trong  những phương...

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.Năm 2012

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.Năm 2012

Luận văn Phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.Năm 2012, theo ước tính của Tổ chức y tế thế giới WHO trên thế...

Nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và một số yếu tố liên quan của người dân tại 10 tỉnh Việt Nam năm 2014

Nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và một số yếu tố liên quan của người dân tại 10 tỉnh Việt Nam năm 2014

Luận văn thạc sĩ y học Nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và một số yếu tố liên quan của người dân tại 10 tỉnh Việt Nam...

Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng của bệnh nhân về khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị ung thư ở Việt Nam năm 2014

Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng của bệnh nhân về khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị ung thư ở Việt Nam năm 2014

Luận văn thạc sĩ y học Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng của bệnh nhân về khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị ung thư ở Việt Nam năm 2014.Bệnh...

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẠCH MẠC TREO TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẠCH MẠC TREO TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Luận án NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẠCH MẠC TREO TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KẾT HỢP VỚI KỸ THUẬT LÀM SẠCH MÔ MỠ. Ung thư đại – trực tràng...

Hướng dẫn Lâm sàng Ung thư 8E

Hướng dẫn Lâm sàng Ung thư 8E.là một tham khảo bỏ túi tích hợp tất cả các khía cạnh về khoa học cơ bản, các phát hiện lâm sàng, và công nghệ sẵn có...

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,chất chỉ điểm u cea và sự bộc lộ P53, Her-2/neu của ung thư trực tràng điểu trị phẫu thuật tại bệnh viện K

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,chất chỉ điểm u cea và sự bộc lộ P53, Her-2/neu của ung thư trực tràng điểu trị phẫu thuật tại bệnh viện K

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,chất chỉ điểm u cea và sự bộc lộ P53, Her-2/neu của ung thư trực tràng điểu trị phẫu thuật tại bệnh viện K.Ung thư đại trực...

Đặc điểm lâm sàng, mô bênh học và kết quả điều trị ung thư âm hộ di căn hạch

Đặc điểm lâm sàng, mô bênh học và kết quả điều trị ung thư âm hộ di căn hạch

Luận văn Đặc điểm lâm sàng, mô bênh học và kết quả điều trị ung thư âm hộ di căn hạch.Ung thư âm hô là bênh ít gäp, chiêm 3-5% ung thư phụ khoa...

Nghiên cứu phẫu thuật bảo tồn điều trị ung thư vú nữ giai đoạn I, II

Nghiên cứu phẫu thuật bảo tồn điều trị ung thư vú nữ giai đoạn I, II

Luận án Nghiên cứu phẫu thuật bảo tồn điều trị ung thư vú nữ giai đoạn I, II.Ung thư vú là loại ung thư hay gặp nhất ở phụ nữ, là nguyên nhân hàng...