Tagged: giáo trình y khoa

FELDMAN,QUẢN LÝ DƯỢC LÝ SUY NHƯỢC TIM

FELDMAN,QUẢN LÝ DƯỢC LÝ SUY NHƯỢC TIM  ( Heart Failure: Pharmacologic Management ) Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn thực tế và cập nhật để tối ưu hóa dược lý trị liệu trong...

Ebook HÌNH ẢNH HỌC PHÂN TỬ TIM MẠCH

HÌNH ẢNH HỌC PHÂN TỬ TIM MẠCH Cardiovascular Molecular Imaging.Dựa trên một hội nghị chuyên đề đột phá NIH được tài trợ bởi Hiệp hội Tim mạch hạt nhân Hoa Kỳ, cuốn sách này...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/