Tagged: ngộ độc thực phẩm

THƯC TRẠNG ĐIỀU KIÊN AN TOÀN THƯC PHẨM VÀ KIẾN THỨC, THƯC HÀNH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ TẠI CÁC NHÀ HÀNG ĂN UỐNG QUẬN LÊ CHÂN-HẢI PHÒNG NĂM 2013

THƯC TRẠNG ĐIỀU KIÊN AN TOÀN THƯC PHẨM VÀ KIẾN THỨC, THƯC HÀNH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ TẠI CÁC NHÀ HÀNG ĂN UỐNG QUẬN LÊ CHÂN-HẢI PHÒNG NĂM 2013

THƯC TRẠNG ĐIỀU KIÊN AN TOÀN THƯC PHẨM VÀ KIẾN THỨC, THƯC HÀNH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ TẠI CÁC NHÀ HÀNG ĂN UỐNG QUẬN LÊ CHÂN-HẢI PHÒNG NĂM 2013.Nghiên cứu mô tả cắt ngang...

Kiến thức, thực hành về phòng chống ngộ độc thực phẩm và một số yếu tố liên quan của chủ cửa hàng ăn tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 2018

Kiến thức, thực hành về phòng chống ngộ độc thực phẩm và một số yếu tố liên quan của chủ cửa hàng ăn tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 2018

Kiến thức, thực hành về phòng chống ngộ độc thực phẩm và một số yếu tố liên quan của chủ cửa hàng ăn tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 2018 Knowledge...

Nghiên cứu tình hình ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc trong 4 năm (2006 –2009)

Nghiên cứu tình hình ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc trong 4 năm (2006 –2009)

Luận văn Nghiên cứu tình hình ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc trong 4 năm (2006 –2009).An toàn thực phẩm (ATTP) có một tầm quan trọng đặc biệt không chỉ với sức khoẻ...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/