THƯC TRẠNG ĐIỀU KIÊN AN TOÀN THƯC PHẨM VÀ KIẾN THỨC, THƯC HÀNH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ TẠI CÁC NHÀ HÀNG ĂN UỐNG QUẬN LÊ CHÂN-HẢI PHÒNG NĂM 2013

THƯC TRẠNG ĐIỀU KIÊN AN TOÀN THƯC PHẨM VÀ KIẾN THỨC, THƯC HÀNH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ TẠI CÁC NHÀ HÀNG ĂN UỐNG QUẬN LÊ CHÂN-HẢI PHÒNG NĂM 2013.Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 40 nhà hàng gồm 40 chủ cơ sở cùng 160 nhân viên chế biến thực phẩm trên địa bàn quân Lê Chân – Hải Phòng năm 2013 nhằm mô tả điều kiện an toàn thực phẩm cùng với đánh giá kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người phục vụ tại các nhà hàng ăn uống quận Lê Chân, Hải Phòng. Kết quả cho thấy tỉ lệ cơ sở đạt về thủ tục hành chính còn thấp, chiếm 42,5%. Điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế: Có 62,5% số cơ sở có thiết kế bếp ăn theo nguyên tắc 1 chiều, số cơ sở đạt đủ cả 10 tiêu chí chỉ chiếm 55%. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ phần lớn đạt yêu cầu trên 80%, tuy nhiên thực hiện đủ 7 tiêu chí về điều kiện trang thiết bị dụng cụ là 67,5%. Yếu tố tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm quyết định đến kiến thức và thực hành đúng của nhân viên phục vụ nhà hàng

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00262

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tại Việt Nam, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm đã và đang đe dọa đến sức khỏe cộng đồng. Tình hình ngộ độc thực phẩm (NĐTP) có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của Cục Antoàn vệ sinh thực phẩm, năm 2012 toàn quốcxảy ra 168 vụ NĐTP với 5541 người mắc và 34 người chết. Nguyên nhân phần lớn các vụNĐTP là do ô nhiễm vi sinh vật [1]. Để hạn chếsự ô nhiễm vi sinh vật thì vấn đề đảm bảo cácđiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụngcụ, kiểm soát nguồn nguyên liệu và người trựctiếpchế biến thực phẩm phải được sự ưu tiênhàng đầu. Tuy nhiên trên thực tế tỉ lệ cơ sở đảmbảo điều kiện ATTP theo quy định của Bộ Y tế(BYT) còn rất thấp

You may also like...