Tagged: thoái hóa cơ tủy

Xác định người lành mang gen và chẩn đoán truớc sinh bệnh thoái hóa cơ tủy

Xác định người lành mang gen và chẩn đoán truớc sinh bệnh thoái hóa cơ tủy

Luận án Xác định người lành mang gen và chẩn đoán truớc sinh bệnh thoái hóa cơ tủy.Bệnh thoái hóa cơ tủy (SMA-Spinal Muscular Atrophy) được mô tả đầu tiên bởi nhà thần kinh...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/